MURAPOL (28/2018) Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta przedwstępnych umów nabycia nieruchomości we Wrocławiu

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 28/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd MURAPOL S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 14 czerwca 2018 r. spółka zależna Emitenta - Murapol Projekt 45 sp. z o. o. zawarła cztery przedwstępne umowy nabycia nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Konduktorskiej/Ernesta Malinowskiego, które łącznie będą tworzyły teren inwestycji, o łącznej powierzchni 2,33 ha, za cenę ok. 8.1 mln zł ("Umowa").

Umowa przyrzeczona zostanie zawarta po spełnieniu następujących warunków zawieszających:

1) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy przedwstępnej, w taki sposób, że będzie możliwa realizacja przez Emitenta planowanej inwestycji,

2) uzyskanie przez Emitenta pozwolenia na budowę w terminie 12 miesięcy od dnia spełnienia się ww. warunku dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

3) możliwość podpisania umów przyrzeczonych ze wszystkimi, bez wyjątku, właścicielami ww. nieruchomości.

Emitent planuje na powyższych nieruchomościach inwestycję o łącznej powierzchni użytkowej ok. 14,8 tys. m2, w tym budowę 350 lokali mieszkalnych i 391 miejsc parkingowych.

Umowy przyrzeczone mają zostać zawarte do 14 grudnia 2020 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz