MURAPOL (29/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

MURAPOL (29/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej przystąpienia do negocjacji w sprawie sprzedaży przez Spółkę pakietu akcji Skarbiec Holding S.A.

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 29/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi, Zarząd Murapol S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 24 maja 2018 roku podjął decyzję o przystąpieniu do negocjacji z podmiotami trzecimi w sprawie sprzedaży pakietu 2.251.152 akcji spółki Skarbiec Holding S.A. ("Skarbiec Holding") o wartości nominalnej 0,80 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1,8 mln zł stanowiących 32,99% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów Skarbiec Holding. Realizacja transakcji planowana jest na najbliższe dni, przy czym do dnia publikacji niniejszego raportu nie zostały podpisane żadne dokumenty transakcyjne, w związku z czym Spółka zastrzega, iż prowadzenie negocjacji na tym etapie nie oznacza, iż transakcja sprzedaży akcji Skarbiec Holding zostanie zrealizowana.

Spółka informuje, że publikacja informacji poufnej o przystąpieniu do negocjacji w sprawie sprzedaży przez Spółkę pakietu akcji Skarbiec Holding została opóźniona w dniu 24 maja 2018 roku do momentu finalizacji transakcji na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR") z uwagi na ochronę prawnie uzasadnionych interesów Spółki tj. ryzyko negatywnego wpływu podania informacji na przebieg i wynik prowadzonych negocjacji, a tym samym na możliwość realizacji transakcji. Powodem ujawnienia informacji poufnej jest fakt, że informacja straciła status informacji poufnej w związku z pojawiającymi się w dniu dzisiejszym w godzinach wieczornych doniesieniami medialnymi.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz