MURAPOL (30/2018) Dane finansowe za I kwartał 2018 r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 30/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Wobec konieczności przekazania obligatariuszom wybranych serii obligacji, zgodnie z warunkami emisji tych obligacji, danych finansowych za I kwartał 2018 r. Zarząd Murapol S.A. informuje, iż Spółka przygotowała i przedstawia do wiadomości publicznej jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2018 roku:

Dane jednostkowe:

przychody: 29 362 tys. zł,

zysk z działalności operacyjnej: 19 413 tys. zł,

zysk netto: 11 895 tys. zł,

suma bilansowa: 936 275 tys. zł,

kapitał własny: 417 857 tys. zł,

zobowiązania ogółem: 518 418 tys. zł,

Dane skonsolidowane:

przychody: 29 407 tys. zł,

zysk z działalności operacyjnej: 19 350 tys. zł,

zysk netto: 11 730 tys. zł,

suma bilansowa: 942 898 tys. zł,

kapitał własny: 417 901 tys. zł,

zobowiązania ogółem: 524 997 tys. zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz