Trudna sytuacja hoteli z czasów PRL

Hotelarze biją na alarm. Mogą stracić dorobek życia. Winien jest parlament, który przez 17 lat zwlekał z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przez co sytuacja hoteli jest teraz niejasna.
http://www.rp.pl/Komercyjne/306159995-Trudna-sytuacja-hoteli--z-czasow-PRL.html