Polskie REIT-y to na razie rozczarowanie

Branża krytyczna wobec projektu ustawy o FINN.
http://www.rp.pl/Komercyjne/306149873-Polskie-REIT-y--to-na-razie-rozczarowanie.html