Za co odpowie podmiot zbiorowy

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Przegląd prasy / Rzeczpospolita
Planowane zmiany przewidują, że przepisy będą działać wstecz.
http://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/307149990-Odpowiedzialnosc-podmiotu-zbiorowego.html