Doradztwo inwestycyjne

Doradztwo inwestycyjne dla naszych klientów - standardy Private Banking od teraz dla wszystkich.

Jeśli masz już rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim mBanku to możesz otrzymać od nas wsparcie - doradztwo jest uzupełnieniem rachunku. Jeśli nie masz jeszcze rachunku - to go po prostu założ. Określ swoje preferencje i skorzystaj bezpłatnie z doradztwa inwestycyjnego.

Masz do wyboru 3 modelowe portfele opracowane przez naszych doradców inwestycyjnych - zadecyduj czy wybierasz strategię dywidendową, skoncentrowaną czy uniwersalną a raz w miesiącu otrzymasz nasze aktualne sugestie dotyczące inwestowania na GPW zgodnie ze swoim wyborem. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest aktywowana bezpłatnie z rachunkiem w Domu Maklerskim mBanku.

Podzielamy twój punkt widzenia i podobnie jak ty zakładamy że celem inwestycyjnym portfela jest wypracowanie stopy zwrotu, która w długim terminie przewyższy stopę zwrotu z portfela wzorcowego - zobacz co my wybieramy.

aktywuj usługę Doradztwa Inwestycyjnego