Fundusze inwestycyjne

 

Nie masz czasu? Powierz swoje środki ekspertom – doradcom inwestycyjnym zatrudnionym przez Towarzystwa Inwestycyjne. Polecamy Fundusze, które są liderami na polskim rynku.

 

Zarządzanie pieniędzmi Klientów to dla Towarzystwa duża odpowiedzialność. Dlatego opierając się na ciągle pogłębianej wiedzy i ponad dziesięcioletnim doświadczeniu, starannie dobierają takie inwestycje, które ich zdaniem mają największe szanse na przyniesienie satysfakcjonujących wyników.

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa na polskim rynku kapitałowym od 1998 roku. BPH TFI należy do grupy General Electric Company – jednej z największych pod względem kapitalizacji rynkowej korporacji na świecie, która od ponad stu lat jest notowana na nowojorskiej giełdzie.
Investors TFI S.A. powstało jako jedna z pierwszych niezależnych firm zarządzających funduszami w Polsce na poczatku 2005 z inicjatywy doświadczonych finansistów.

W 2001 roku dokonana została integracja dwóch Towarzystw działających na polskim rynku. W wyniku połączenia działalności, pod marką Investors TFI oferowane są także fundusze zarządzane wcześniej przez spółkę DWS Polska TFI, która działała na polskim rynku od 1998 roku, kiedy rozpoczęła sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy. Właścicielem 100% akcji Towarzystwa jest Investors Holding S.A.
Powstało w 1997 roku, jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. SKARBIEC TFI jest licencjonowaną przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecna nazwa Komisja Nadzoru Finansowego) instytucją finansową, której celem jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w taki sposób, aby możliwie najlepiej inwestować środki powierzone przez Inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Misją Towarzystwa jest wniesienie znacznego wkładu w rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce oraz zdobycie znaczącego w nim udziału.

Union Investment TFI SA jest częścią Grupy Union Investment, funkcjonującej od 1956 roku.

Fundusz zarządza aktywami netto rzędu 200 mln PLN. Mimo różnych zdarzeń rynkowych, obserwujemy dalszy przyrost aktywów zarządzanych przez ten fundusz, co jest zarówno wynikiem osiąganych stóp zwrotu, jak i tendencji oszczędzających do poszukiwania produktów funduszowych.