Spółka Typ rekomendacji Data dokumentu Cena z dnia wydania Cena bieżąca Cena docelowa Kraj Sektor Potencjał zmiany Pobierz
WIRTUALNA kupuj 2021-05-06 99,20 111,00 126,00 Polska Media 13,51% application/pdf
MOBRUK trzymaj 2021-05-04 409,00 372,00 429,25 Polska Przemysł 15,39% application/pdf
APATOR równoważ 2021-04-29 23,90 24,00 - Polska Przemysł - application/pdf
ACAUTOGAZ przeważaj 2021-04-29 37,00 38,40 - Polska Przemysł - application/pdf
ASTARTA przeważaj 2021-04-26 38,20 44,50 - Ukraina Przemysł spożywczy - application/pdf
PKOBP kupuj 2021-04-23 32,91 33,75 40,66 Polska Banki i finanse 20,47% application/pdf
VRG akumuluj 2021-04-23 3,33 3,615 3,65 Polska Handel 0,97% application/pdf
ALIOR kupuj 2021-04-19 24,13 28,43 30,00 Polska Banki i finanse 5,52% application/pdf
BNPPL kupuj 2021-04-19 66,60 - 90,00 Polska Banki i finanse - application/pdf
HANDLOWY akumuluj 2021-04-19 43,25 41,75 49,50 Polska Banki i finanse 18,56% application/pdf
INGBSK trzymaj 2021-04-19 181,00 176,00 190,00 Polska Banki i finanse 7,95% application/pdf
MILLENNIUM trzymaj 2021-04-19 3,80 4,69 4,20 Polska Banki i finanse -10,45% application/pdf
PEKAO kupuj 2021-04-19 76,24 84,16 102,00 Polska Banki i finanse 21,20% application/pdf
SANPL kupuj 2021-04-19 211,80 228,50 283,70 Polska Banki i finanse 24,16% application/pdf
ALUMETAL równoważ 2021-04-09 59,00 57,40 - Polska Przemysł - application/pdf
AMICA niedoważaj 2021-04-09 153,20 155,80 - Polska Przemysł - application/pdf
CCC trzymaj 2021-04-09 99,76 120,95 96,00 Polska Handel -20,63% application/pdf
CDPROJEKT redukuj 2021-04-09 183,00 161,00 172,60 Polska Gaming 7,20% application/pdf
CEZ.CP kupuj 2021-04-09 565,00 - 693,24 Czechy Energetyka - application/pdf
DINOPL akumuluj 2021-04-09 266,60 275,90 290,80 Polska Handel 5,40% application/pdf