Cognor Holding

W ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego, mBank stworzył następujace materiały dotyczące spółki Cognor Holding:

2019-08-16 - Wyniki 2Q 2019

2019-08-02 - Przegląd miesięczny

2019-07-25 - Aktualizacja raportu

2019-07-22 - Prognoza wyników za 2Q 2019

2019-07-03 - Przegląd miesięczny

2019-06-14 - Raport analityczny