ALPHABET INC

Alphabet Inc. działa jako holding. Firma poprzez swoje spółki zależne, zapewnia usługi wyszukiwania treści w Internecie (Google), reklam, map, aplikacji, mobilne systemy operacyjne (Android), treści konsumenckie, sprzęt. Ponad to oferuje szerokiej gamy rozwiązania dla przedsiębiorstw