ORACLE CORP

Oracle Corporation dostarcza oprogramowanie do zarządzania informacjami w przedsiębiorstwach. Firma oferuje bazy danych, serwery relacyjne, narzędzia do tworzenia aplikacji i wspomagania decyzji oraz korporacyjne aplikacje biznesowe. Oprogramowanie Oracle działa na komputerach sieciowych, osobistych asystentach cyfrowych, urządzeniach typu set-top, komputerach PC, stacjach roboczych, minikomputerach oraz tak zwanych klastrach komputerowych.