IKE eMakler i IKZE eMakler w mBanku

mBank wprowadził nową ofertę bezpłatnych kont IKE eMakler i IKZE eMakler. To osobne, niezależne od samego eMaklera rachunki inwestycyjne, dzięki nim osoby inwestujące samodzielnie mogą oszczędzać na emeryturę lokując kapitał w notowanych na GPW akcjach, obligacjach, a także w akcjach notowanych na czterech giełdach zagranicznych (NYSE, NASDAQ, London Stock Exchange i Deutsche Börse) i funduszach ETF z Londynu oraz Frankfurtu. 

Jeśli masz więc konto w mBanku - oszczędzaj na emeryturę dzięki inwestycjom w akcje i fundusze ETF notowane na giełdach europejskich w ramach IKE i IKZE eMakler. 

Zyski wypracowane na obydwu nowych rachunkach eMakler są zwolnione z „podatku Belki”. W przypadku Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) zwolnione z opodatkowania są także odsetki od obligacji i dywidendy spółek notowanych na GPW. Z kolei Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) pozwala osiągnąć korzyści podatkowe już dziś, obniżając podatek dochodowy za 2019 r. nawet o 1829 zł.

IKE eMakler
IKZE eMakler
eMakler
giełdy zagraniczne w mBanku