Porozmawiajmy o ETF-ach - Wisdomtree Industrial Metals

Wraz z ustępującą pandemią światowa gospodarka odbija. Obrazują to kolejne dane makroekonomiczne, a także prognozy na przyszłe kwartały. Dodatkowo w życie wchodzą wielomiliardowe pakiety rządowe mające na celu rozwój infrastruktury, a także pobudzenie popytu. Wszystko to sprawia, że fabryki i huty na całym świecie potrzebują coraz więcej materiałów, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na swoje produkty. Tylko na przestrzeni ostatniego roku ceny metali przemysłowych rosły o ponad 30%. Aby uzyskać ekspozycję na ten rynek nie trzeba korzystać z kontraktów terminowych na poszczególne surowce, można skorzystać z funduszu oferowanego przez Biuro maklerskie mBanku.

 

Wisdomtree Industrial Metals (AIGI LN)

 

Fundusz WisdomTree Industrial Metals ma na celu umożliwienie inwestorom uzyskanie w stosunkowo łatwy sposób ekspozycji na koszyk surowców przemysłowych. W tym celu fundusz stara się odwzorować ruchy subindeksu Bloomberg Industrial Metals. WisdomTree Industrial Metals dokonuje swoich inwestycji za pośrednictwem kontraktów terminowych na miedź, aluminium, nikiel i cynk. Aktualnie fundusz posiada aktywa pod zarządzaniem w wysokości $550 mln.

 

Według emitenta inwestowanie w fundusz wiąże się z ryzykiem na poziomie 4 w 7 stopniowej skali (czym wyższa liczba tym większe ryzyko). Ryzyko oszacowano na podstawie historycznych danych. Wskaźnik ryzyka przedstawiono z założeniem trzymania produktu przez okres 3 lat. Emitent funduszu zwraca również uwagę na ryzyko walutowe.

 

Produkt przeznaczony jest dla początkujących inwestorów detalicznych, którzy:

 

mogą pokryć stratę kapitału, nie dążą do jego ochrony i nie szukają gwarancji kapitału;

mają wiedzę lub doświadczenie w zakresie inwestowania w podobne produkty

szukają produktu oferującego ekspozycję wyników aktywów podstawowych oraz posiadają odpowiedni horyzont inwestycyjny.

 

Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.