Porozmawiajmy o ETF-ach - iShares Global Clean Energy

Zielona rewolucja napędzana wodorem

Jeszcze kilka lat temu inwestycje w spółki zajmujące się czystą energią traktowano jako ciekawostkę i pieśń przyszłości. Dziś ta przyszłość stała się rzeczywistością, zwłaszcza w ujęciu inwestycji giełdowych. Wraz ze wzrostem świadomości na temat dbałości o środowisko rośnie presja zarówno ze strony rządów, jak i grup inwestorskich na szeroko zakrojone zmiany w gospodarce.

Widzimy to w zachętach do zakupów samochodów elektrycznych, jak i coraz bardziej restrykcyjnych normach środowiskowych dla biznesu. W ślad za nowymi obowiązkami płyną również pieniądze od rządów. Plan dla klimatu przedstawił nowy prezydent USA Joe Biden, jego wartość opiewa na $2 biliony. Również Unia Europejska, która uważana jest za lidera zielonej transformacji, ogłosiła niedawno swój plan o wartości ponad $500 mld.

Głównymi założeniami planu jest:

  • Produkcja zielonego wodoru.
  • Produkcja i instalacja elektrolizerów, które wytwarzają wodór z wody z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
  • Utworzenie rynku odnawialnego wodoru denominowanego w euro.

Dzięki zielonemu wodorowi (wodór uzyskiwany przy użyciu odnawialnych źródeł energii) blok europejski liczny na dekarbonizację gospodarki. Ma to zostać osiągnięte dzięki znacznej obniżce kosztów wytworzenia zielonego wodoru. Dodatkowo masowe użycie odnawialnych źródeł energii sprawi, że mimo wyśrubowanych norm środowiskowych przemysł ciężki będzie mógł pozostać w Europie.

iShares Global Clean Energy (IQQH GR ETF)

Spółek giełdowych zajmujących się zieloną energii są aktualnie setki. Pewnym rozwiązaniem problemu odpowiedniej selekcji jest fundusz ETF iShares Global Clean Energy. Fundusz ma na celu śledzenie wyników Globalnego Indeksu Czystej Energii S&P. Indeks oferuje ekspozycję na 30 największych i najbardziej płynnych spółek giełdowych z całego świata, które są zaangażowane w biznes związany z czystą energią.

Fundusz w swoim portfolio posiada zarówno spółki z rynku Amerykańskiego 34%, jak i różnych krajów europejskich (Dania 14,5%, Hiszpania 8,71%), a także Kanady 6,29% i Chin 5,63%. Taki sposób dywersyfikacji geograficznej zapewnia funduszowi ekspozycję na rządowe programy rozwojowe niemal z całego świata.

Fundusz zapewnia również dywersyfikację subsektorową, inwestując nie tylko w największych producentów energii elektrycznej, jak  amerykański NextEra, czy hiszpańska Iberdrola, ale również w spółki tworzące rozwiązania dla energetyki. Dobrym przykładem jest Duńska spółka Vestas Wind, czyli największy na świecie producent turbin wiatrowych, a także SolarEdge skupiający się na rozwoju rozwiązań dla paneli fotowoltaicznych.

Fundusz nie stroni również od inwestycji w spółki z branży o stosunkowo wczesnej fazie rozwoju. Tu można wskazać Plug Power, który jest wiodącym dostawcą rozwiązań opartych na czystym wodorze i ogniwach paliwowych o zerowej emisji wykorzystywanych w samochodach elektrycznych.

Podstawowe informacje o iShares Global Clean Energy

 

 

Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.