WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF-USD Acc

Wraz z dynamicznym rozwojem samochodów elektrycznych, a także rozwiązań dla czystej energii pojawia się zwiększone zapotrzebowanie na coraz bardziej wytrzymałe baterie oraz magazyny energii elektrycznej. Fundusz WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF-USD Acc jest jedną z możliwych odpowiedzi dla inwestorów szukających ekspozycji na sektor akumulatorów i magazynowania energii.

WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF-USD Acc

WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF-USD Acc stara się śledzić zachowanie indeksu WisdomTree Battery Solutions Index, który zrzesza firmy, które głównie zajmują się rozwiązaniami dotyczącymi akumulatorów i magazynowania energii („BESS”).

Ryzyka

W profilu ryzyka emitent funduszu wskazuje, że inwestycja w WisdomTree Battery Solutions UCITS wiąże się z ryzykiem na poziomie 7 w 7-stopniowej skali. Jako główne czynniki wpływające na profil ryzyka emitent wskazuje gwałtowne zmiany cen akcji, stopy procentowe, ryzyka polityczne, ryzyka gospodarcze a także specyfikę sektorową. Dodatkowo na stopę zwrotu negatywnie mogą wpływać zmiany kursu walut. Po więcej informacji zachęcamy do zapoznania się z KID (Key Investor Information).

Aktywa pod zarządzaniem funduszu aktualnie oscylują w okolicy $600 mln.  Fundusz ulokował swoje środki w 120 spółkach, co oznacza znaczną dywersyfikację. Największy bo prawie 24% udział mają spółki z sektora chemicznego na drugim miejscu znajdują się przedstawiciele przemysłu elektronicznego (13%), a ostatnie miejsce na podium zajmują spółki wydobywcze (11,8%), pozyskujące między innymi lit i kobalt, który jest kluczowy przy produkcji akumulatorów.

Fundusz charakteryzuje się również dobrą dywersyfikacją geograficzną. Niemal jedna czwarta środków została ulokowana w Chinach (największy na świecie producent akumulatorów). Kolejne miejsca zajmują odpowiednio USA (19%), Japonia (12%) i Australia (9%), która jest jednocześnie największym producentem litu na świecie.

  • China Offshore Spot Yuan międzynarodowy.
  • Guangzhou Tinci Materials Technology Company Limited to producent wysokiej jakości chemikaliów. Do głównych produktów spółki należą materiały higieny osobistej, materiały do akumulatorów litowo-jonowych oraz organiczne materiały z gumy silikonowej.
  • Alfen Beheer BV to holenderska spółka dostarczająca sprzęt i rozwiązania energetyczne. Firma oferuje między innymi systemy magazynowania energii oraz stacje ładowania akumulatorów.
  • Orocobre Ltd to australijska firma zajmująca się poszukiwaniem i wydobyciem litu. Największym projektem firmy jest Salar de Olaroz znajdujący się w Argentynie.
  • Shenzhen Capchem Technology Co opracowuje, produkuje i sprzedaje chemikalia elektroniczne. Produkty spółki obejmują chemikalia do kondensatorów elektrycznych oraz chemikalia do akumulatorów litowo-jonowych.
  • Umicore SA to belgijska firma zajmująca się technologią materiałową. Spółka prowadzi działalność w zakresie zaawansowanych materiałów, wyrobów z metali szlachetnych i katalizatorów.
  • Blink Charging jest dostawcą rozwiązań do stacji ładowania. Spółka buduje stacje ładowania dla właścicieli budynków, parkingów, gmin, obiektów sportowych i innych miejsc publicznych. Blink Charging obsługuje klientów w USA.
  • TDK Corporation to japońska międzynarodowa firma elektroniczna, która produkuje materiały elektroniczne, komponenty elektroniczne oraz nośniki do nagrywania i przechowywania danych.
  • Ecopro BM to koreański producent zaawansowanych materiałów. Spółka zajmuje się produkcją i sprzedażą materiałów katodowych o wysokiej zawartości niklu.
  • Simplo Technology to tajwański producent baterii litowo-jonowych wykorzystywanych między innymi laptopach i nnych urządzeniach przenośnych.

Opracował: Remigiusz Lemke (remigiusz.lemke@mbank.pl)

 

Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.