Wezwanie do sprzedaży akcji

Wezwanie to w skrócie propozycja odkupienia akcji spółki będącej przedmiotem wezwania, skierowana przez wzywającego do akcjonariuszy tej spółki.

Kiedy powstaje konieczność ogłoszenia wezwania?

Co należy zrobić, aby wziąć udział w wezwaniu?

Przeczytaj więcej.