Oferta w ramach prawa poboru

Prawo poboru - prawo pierwszeństwa do zakupu akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych.

Komu przysługuje prawo poboru?

Jak zrealizować prawo poboru?

Przeczytaj więcej.