GPW ogłasza wprowadzenie indeksów WIG30 i WIG30TR

23 września 2013 r. GPW rozpocznie publikację nowych indeksów WIG30 i WIG30TR. Indeks WIG30 będzie obejmował 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW.

WIG30 będzie indeksem cenowym, co oznacza, że przy obliczaniu jego wartości będą brane pod uwagę jedynie ceny zawartych transakcji. W skład indeksu WIG30 będzie wchodziło nie więcej niż siedem spółek z jednej branży, a udział jednej spółki w kapitalizacji całego indeksu będzie ograniczany do 10%.

Natomiast WIG30TR będzie indeksem dochodowym, a więc przy jego obliczaniu będzie się uwzględniać nie tylko ceny zawartych transakcji, ale również dochody z tytułu dywidend i praw poboru.

Planowany harmonogram zakłada, że indeks WIG20 będzie publikowany do końca grudnia 2015 r. Rozszerzenie portfela głównego indeksu na GPW implikuje również zwiększenie liczby uczestników w indeksie średnich spółek – mWIG40 oraz w indeksie małych spółek – sWIG80. Od marca 2014 r. GPW rozpocznie publikację indeksów WIG50 i WIG100.

Prezentacja zmian

Wiecej na www.gpw.pl

Źródło: GPW