Historia zawodu maklera

Termin „stockjobbing” był synonimem zarówno spekulacji, jak i maklerstwa. Oznaczał również windowanie cen ponad ich rzeczywistą wartość. W związku z postępującą falą oszustw dokonywaną przez maklerów, władze państwowe zdecydowały o wdrożeniu szczegółowej reglamentacji wykonywania tego zawodu.

Jakie były początki zawodu maklera w Europie i w Polce przeczytaj tutaj!