Podstawy analizy finansowej

Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o sprawozdanie okresowe. Wskaźniki płynności, rachunek przepływów pieniężnych, analiza porównawcza, wycena akcji.

Dowiedz się więcej.