Porozmawiajmy o ETF-ach - iShares Digital Security

Wraz z postępującą cyfryzacją naszego codziennego życia, obszar cyberbezpieczeństwa zyskuje na znaczeniu. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę badania, które jasno pokazują, że więcej niż co druga firma została dotknięta jakąś formą cyberataku w ciągu ostatniego roku. Według raportu firmy McAfee, dostawcy rozwiązań dla cyberbezpieczeństwa, aktualnie światowe koszty ataków cyfrowych przebroczył 1 bilion USD i od 2018 r. wzrosły o ponad 50%. Trend ten nasila się w czasie pandemii, kiedy wielu ludzi przeszło na racę zdalną, która rozszerza możliwości dla hakerów i zwiększa istotność sprawnej infrastruktury IT. Według badań w kolejnych latach firmy zamierzają ponownie zwiększać swoje wydatki na cyberbezpieczeństwo, tak aby nadążyć za przestępcami.

W swojej ofercie Biuro maklerskie mBanku posiada dwa fundusze ETF skupiające się na obszarze cyberbezpieczeństwa. Przed dwoma tygodniami omawialiśmy L&G Cyber Security UCITS (USPY LN), dziś z kolei skupimy się na:

iShares Digital Security (LOCK LN)

Podobnie jak L&G Cyber Security UCITS (USPY LN), iShares Digital Security jest funduszem zarządzanym pasywnie. Głównym celem funduszu ze stajni iShares jest odzwierciedlenie wyników indeksu STOXX® Global Digital Security. Fundusz nie wypłaca dywidend, a środki uzyskane z firm reinwestuje w spółki wchodzące w skład indeksu.

W profilu ryzyka emitent funduszu wskazuje, że inwestycja w iShares Digital Security wiąże się z ryzykiem na poziomie 6 w 7-stopniowej skali. Ryzyko jest oszacowane na podstawie historycznych danych. Emitent wskazuje, że taki profil związany jest z faktem, że fundusz inwestuje środki w małe i średnie spółki, które są bardziej podatne na niekorzystne wydarzenia biznesowe lub gospodarcze. Dodatkowo inwestycje w technologie są narażone na szybie „starzenie”, czyli pojawienie się nowych bardziej innowacyjnych produktów.

iShares Digital Security jest mniejszym funduszem niż L&G Cyber Security i pod zarządzaniem posiada aktywa w wysokości około 1,5 mld USD. Fundusze różnią się również pod względem dywersyfikacji geograficznej. W obu przypadkach główna cześć inwestycji ulokowana jest w USA, jednak fundusz iShares USA posiada 58% środków, podczas gdy USPY aż 69%. Przeważająca część inwestycji w USA nie jest zaskoczeniem, ponieważ to właśnie z tego kraju pochodzą największe firmy zarówno technologiczne, jak i spółki bezpośrednio zajmujące się cyberbezpieczeństwem. Na drugim pozycji znajduje się Japonia z 13% udziałem.

Fundusz zapewnia również większą dywersyfikację sub-sektorową. Największy udział mają spółki z sektora komputerów 26%, następnie producenci oprogramowania 17%, telekomunikacją 12% i spółki związane z szeroko rozumianym Internetem 11%.

W ramach tych sektorów fundusz posiada pozycję w 106 firmach. Poniżej znajduje się lista 10 spółek z największą alokacją.

  • Wipro Ltd - indyjska międzynarodowa korporacja świadcząca usługi w zakresie technologii informatycznych, doradztwa i procesów biznesowych. Siedziba firmy znajduje się w Bangalore w Indiach.
  • DXC Technology - jest globalną firmą technologiczną. DXC świadczy usługi informatyczne i konsultingowe dla klientów korporacyjnych. Firma działa w ponad 70 krajach. DXC powstało w 2017 r. z połączenia Computer Sciences Corporation (CSC) oraz działu Enterprise Services z Hewlett Packard Enterprise.
  • Zscaler -  to amerykańska firma zajmująca się bezpieczeństwem informacji w chmurze. Firma posiada ponad 100 centrów danych oraz klientów ze 185 krajów.
  • Tech Mahindra Ltd - to indyjska międzynarodowa firma świadcząca usługi w zakresie technologii informatycznych i outsourcingu procesów biznesowych. Firma działa w ponad 90 krajach, w których łącznie zatrudnia ponad 125 tys. pracowników.
  • Hexagon AB - to globalna grupa technologiczna z siedzibą w Szwecji. Działalność koncentruje się na precyzyjnych technologiach pomiarowych (GPS). Firma sprzedaje swoje produkty i usługi pod ponad 35 różnymi markami na całym świecie. Grupa zatrudnia około 18 000 osób w 50 krajach.
  • Maxim Integrated - opracowuje układy scalone (IC) dla rynku motoryzacyjnego, przemysłowego, komunikacyjnego, konsumenckiego i komputerowego.
  • Palo Alto Networks - amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne. Oferuje rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa, tworzy m.in. produkty zabezpieczające do sterowania aplikacjami, skanowania treści i zapobiegania wyciekom danych.
  • Fortinet Inc - zajmuje się rozwojem i sprzedażą oprogramowania, urządzeń oraz usług z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego, takich jak zapory, programy antywirusowe, systemy ochrony przed włamaniami i zabezpieczenia punktów końcowych.
  • Proofpoint - to firma dostarczająca usługi i produkty do ochrony przychodzącej poczty e-mail, zapobiegania utracie danych wychodzących, mediów społecznościowych, urządzeń mobilnych szyfrowania poczty e-mail.
  • Emerson Electric - należy do listy Fortune 500, czyli amerykańskich firm o największych przychodach. Spółka sprzedaje produkty i usługi inżynieryjne dla szerokiego zakresu rynków przemysłowych, handlowych i konsumenckich.

 

 

Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.