Porozmawiajmy o ETF-ach - WISDOMTREE PHYSICAL PALLADIUM

Pallad przez dziesiątki lat uważany był za „ubogiego krewnego” w rodzinie metali szlachetnych. Przez długie dekady był tańszy zarówno od złota oraz platyny. Zmiana nastąpiła po 2016 roku, kiedy biały metal zyskiwał na wartości, najpierw przebijając cenę platyny, a w 2019 roku stał się droższy od złota.

Obecnie metal znajduje zastosowanie głównie w branży motoryzacyjnej, która odpowiada za ok. 70% światowego zużycia tego surowca. Pallad można znaleźć również w jubilerstwie, elektronice, czy przemyśle chemicznym. Biały metal występuje w przyrodzie jednak bardzo rzadko.

WISDOMTREE PHYSICAL PALLADIUM (PHPD LN ETF)

WISDOMTREE PHYSICAL PALLADIUM (PHPD LN ETF) został zaprojektowany, żeby zaoferować posiadaczom ETFa prosty i ekonomiczny sposób dostępu do rynku palladu. Stopa zwrotu ma odpowiadać ruchom ceny spot palladu pomniejszonej o wskazaną opłatę za zarzadzanie, która w skali roku wynosi 0,49%. WisdomTree Physical Palladium jest zabezpieczony fizycznym palladem, który jest przechowywany przez niezależnego depozytariusza – HSBC Bank plc. Depozytariusz akceptuje wyłącznie metal, który spełnia zasady Good Delivery (Dobre Dostawy) określone przez London Platinium and Palladium Association (Londyńskie Stowarzyszenie Platyny i Palladu).

Zgodnie z materiałem informacyjnym dostarczonym przez emitenta, inwestowanie w WISDOMTREE PHYSICAL PALLADIUM (PHPD LN ETF) wiąże się z ryzykiem na poziomie 6 w 7-stopniowej skali (czym wyższa liczba tym większe ryzyko). Ryzyko oszacowano na podstawie historycznych danych. Wskaźnik ryzyka przedstawiono z założeniem trzymania produktu przez okres 5 lat. Materiał informacyjny ETF-u zwraca również uwagę na ryzyko walutowe.

ETF nie wypłaca dywidendy, a szacowana wielkość aktywów pod zarządzanie wynosi $2,58 mld.

 

 

 

Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.