Porozmawiajmy o ETF-ach - SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Inwestowanie dywidendowe, to jeden z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych sposobów alokacji kapitału. W tym podejściu inwestor oczekuje stałych dopływów gotówki z dywidend, które są następnie reinwestowane. Dzięki takiej strategii inwestor w dłuższym horyzoncie czasowym osiąga tzn. efekt kuli śniegowej.

Mianem dywidendowego arystokraty określa się spółki, które wypłacają konsekwentnie dywidendę przez ponad 25 lat, dodatkowo zwiększają jej wartość. Obecnie w indeksie S&P500 jest aż 65 takich spółek, a w wielu przypadkach firmy wypłacają dywidendy ponad 50 lat.

Aktualnie powstanie wiele indeksów śledzących zachowanie spółek dywidendowych z nieco szerszego spektrum. Między innym poprzez złagodzenie wymagań dotyczących konsekwentnego wypłacania dywidend. Na przykład do min. 20 lat. W przypadku rynków europejskich i azjatyckich wymóg ten jest łagodzony jeszcze bardziej do 10 lat. Dzięki temu podejściu można uzyskać lepszą dywersyfikację.

Biuro maklerskie mBanku posiada w swojej ofercie fundusze ETF skupiające się na spółkach dywidendowych różnych regionów geograficznych. Przed tygodniem omawialiśmy SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF. Dziś szerzej opiszemy fundusz SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF, który notowany jest na rynku niemieckim.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (SPYW GR ETF)

Fundusz stara się jak najwierniej odwzorować indeks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Indeks skupia się na 40 spółkach ze strefy euro z najwyższą stopą dywidendy, które konsekwentnie zwiększają dywidendę od przynajmniej 10 lat. Jest to znaczna różnica w porównaniu indeksem skupiającym się na spółkach amerykańskich. W profilu ryzyka emitent funduszu wskazuje, że inwestycja w SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF wiąże się z ryzykiem na poziomie 6 w 7-stopniowej skali. Na przestrzeni ostatniego roku notowania funduszu wzrosły o 17,72%.

Aktywa pod zarządzaniem funduszu wynoszą ok. 1,652 mld USD. Fundusz ulokował swoje środki w 42 spółkach, co oznacza znaczną dywersyfikację. W porównaniu z fundusze inwestującym w USA w Europie zarządzający znacznie więcej środków ulokowali w sektorze użyteczności publicznej (producenci energii elektrycznej itp.). Sektor stanowi 21,59%. Na drugim miejscu znalazł się sektor przemysłowy z 21,35%, a na trzecim Consumer, Non-cyclical 17,80%, obejmujący między innymi produkcję żywności i inne dobra podstawowe. Poza podium znalazł się sektor finansowy (10,86%), który w S&P U.S. Dividend Aristocrats stanowił największą cześć portfela.

Niemal jedną czwartą kapitalizacji stanowią spółki notowane na niemieckiej giełdzie (23,3%). Koleje miejsca zajmują spółki fińskie 18,5% portfela i francuskie 18,1%. Prawie 30% udział spółek spoza krajów z pierwszej piątki pokazuje solidną dywersyfikację portfela również w aspekcie geograficznym.

  • Bouygues SA to francuska grupa przemysłowa założona w 1952 roku. Zajmująca się między innymi budownictwem, mediami, telekomunikacją i tarnsportem.
  • Red Electrica Corp SA to hiszpańska firma zarządzająca krajową siecią elektroenergetyczną. Firma posiada również aktywa w Peru, Brazylii i Chile.
  • Fortum Oyj to fińska państwowa firma energetyczna. Oprócz Finlandii firma działa również w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Skandynawii.
  • Enagas SA to hiszpańska firma energetyczna i europejski operator systemu przesyłowego, który jest właścicielem i operatorem hiszpańskiej sieci gazowej. Firma posiada również cztery terminale regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.
  • UPM-Kymmene Oyj jest fińską firmą z branży leśnej. Grupa zatrudnia około 18 700 osób i posiada zakłady produkcyjne w 12 krajach. UPM jest jedyną firmą papierniczą, która jest notowana w globalnym indeksie zrównoważonego rozwoju Dow Jones.
  • Elisa Oyj to fińskie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne założone w 1882 roku. Działa w Finlandii i Estonii.
  • Muenchener Rueckversicherungs (Munich Re) Munich Re jest obecnie największym na świecie reasekuratorem. Posiada 99,64% udziałów w kapitale ubezpieczyciela Ergo Group.
  • EDP - Energias de Portugal SA to portugalska firma energetyczna, która powstała z połączenia 14 państwowych podmiotów w 1975 roku.
  • Allianz SE jest niemiecką firmą ubezpieczeniową działającą w ponad 70 krajach i obsługującą ponad 78 mln klientów. Spółka specjalizuje się w zakresie ubezpieczeń majątkowych, na życie oraz zarządzaniem aktywami.
  • Sanofi to francuskie przedsiębiorstwo farmaceutyczne, specjalizujące się w badaniach, rozwoju, produkcji i sprzedaży leków innowacyjnych, szczepionek, leków bez recepty. Spółka wchodzi w skład indeksu giełdowego Euro Stoxx 50

 

Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.