Porozmawiajmy o ETF-ach - L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

Wraz z dynamicznym rozwojem samochodów elektrycznych, a także rozwiązań dla czystej energii pojawia się zwiększone zapotrzebowanie na coraz bardziej wytrzymałe baterie oraz magazyny energii elektrycznej. Fundusz L&G Battery Value-Chain UCITS ETF jest jedną z możliwych odpowiedzi dla inwestorów szukających ekspozycji na sektor akumulatorów i magazynowania energii.

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

Przed dwoma tygodniami opisywaliśmy szerzej fundusz WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF-USD Acc, który charakteryzował się dużym udziałem spółek chemicznych i wydobywczych, głownie z regionu Chin. Dziś na warsztat weźmiemy L&G Battery Value-Chain UCITS ETF, który choć również skupia się na rozwiązaniach dotyczących akumulatorów i magazynowania energii ma inną charakterystykę.

Ryzyka

W profilu ryzyka emitent funduszu wskazuje, że inwestycja w L&G Battery Value-Chain UCITS ETF wiąże się z ryzykiem na poziomie 6 w 7-stopniowej skali. Jako główne czynniki wpływające na profil ryzyka emitent wskazuje gwałtowne zmiany cen akcji, stopy procentowe, ryzyka polityczne, ryzyka gospodarcze a także specyfikę sektorową. Po więcej informacji zachęcamy do zapoznania się z KID (Key Investor Information).

Aktywa pod zarządzaniem funduszu aktualnie oscylują w okolicy $818 mln. Fundusz ulokował swoje środki w 40 spółkach, czyli posiada wyraźnie większą koncentracje niż fundusz WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF-USD Acc, który inwestował środki w 120 spółek. Największy bo prawie 21% udział mają producenci samochodów, warto również zauważyć, że na piątym miejscu z 8% udziałem znajdują się producenci części samochodowych. Drugie miejsce zajmują przedstawiciele przemysłu elektronicznego (10,76%).

Dużą różnice widać również w przypadku dywersyfikacji geograficznej. 22% środków fundusz lokuje w USA, 21% w Japonii, a blisko 12% w Korei Południowej. Na rynek chiński trafiło zaledwie 5% środków. Przypomnijmy w przypadku WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF-USD Acc rynek chiński był dominujący i jego udział wynosił niemal 25%.

Fundusz L&G Battery Value-Chain UCITS ETF jest typu akumulacyjnego, czyli nie wypłaca dywidend, a środki otrzymywane z tytułu akcji są reinwestowane. Strategia funduszu zakłada pełną replikację, czyli posiada pokrycie w akcjach, a zmiany w składzie portfela dokonywane są raz na pół roku.

  • BYD Co Ltd („Buduj swoje marzenia”) to chińska firma produkcyjna z siedzibą w Shenzhen w prowincji Guangdong. Jej główną działalnością jest produkcja w pełni elektrycznych i hybrydowych samochodów, autobusów i ciężarówek. Oprócz tego firma produkuje panele słoneczne i akumulatory (baterie do telefonów komórkowych, akumulatory do pojazdów elektrycznych i magazyny energii.
  • Pilbara Minerals Limited to australijska firma prowadząca działalność wydobywczą i poszukiwawczą. Spółka koncentruje się na rozwoju projektów litowych i tantalowych.
  • Livent Corporation zajmuje się produkcją i dystrybucją związków litu. Firma oferuje produkty litowe do zastosowań w akumulatorach, agrochemikaliach, stopach lotniczych, smarach, farmaceutykach, polimerach i różnych zastosowaniach przemysłowych.
  • Rolls-Royce Holdings PLC to drugi co do wielkości producent silników lotniczych na świecie. Oprócz lotnictwa cywilnego i wojskowego, produkuje silniki do jednostek pływających, w tym do okrętów podwodnych.
  • SolarEdge Technologies to izraelska firma dostarczająca rozwiązania optymalizujące i monitorujące dla paneli fotowoltaicznych.
  • Tesla Inc to lider rynku produkcji samochodów elektrycznych. Aktualnie Tesla jest firmą motoryzacyjną o największej kapitalizacji giełdowej, która wynosi około $775 mld.
  • Bollore SA jest to jedna 500 największych firm na świecie. Holding działa w różnych branżach między innymi w transporcie, logistyce, energetyce, produkuje również własne pojazdy elektryczne.
  • Hyundai Electric & Energy Syst to koreańska firma zajmująca się produkcją urządzeń elektroenergetycznych. Firma oferuje silniki elektryczne, generatory, konwertery, rozdzielnice, sterowniki prądu przemiennego i inne urządzenia elektryczne.
  • Toshiba Corp japońska firma wysokich technologii elektrycznych i elektronicznych. Produkty firmy obejmują między innymi komputery, generatory prądu czy sprzęt medyczny.
  • Eos Energy Enterprises dostarcza rozwiązania do przechowywania energii. Spółka produkuje urządzenia do magazynowania czystej energii dla odbiorców użyteczności publicznej, przemysłowych i handlowych.

Opracował: Remigiusz Lemke (remigiusz.lemke@mbank.pl)

 

Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.