Porozmawiajmy o ETF-ach - Vaneck Vectors Semiconductor UCITS

Cyfryzacja i rozwój technologii bezprzewodowych sprawiły, że chipy stały się niezbędnym elementem w wielu gałęziach przemysłu zarówno w gospodarkach rozwiniętych i wschodzących. Aktualnie oprócz coraz szerszego przechodzenia na pracę zdalną lub hybrydową, mimo ustępowania pandemii, czynnikiem rozwoju jest sieć 5G. Dzięki znacznie większej szybkości i stabilności, częściej wdrażane są usługi chmurowe, a także powstaje zupełnie nowa gama produktów opartych o IoT (Internet rzeczy), które do tej pory nie miały możliwości się rozwinąć.

To co z jednej strony jest motorem napędowy, czyli dynamicznie rosnący popyt jest również przekleństwem z uwagi na rosnące problemy z łańcuchem dostaw. Brak możliwości dostarczenia wszystkich komponentów dla sektora motoryzacyjnego, czy producentów komputerów sprawiły, że firmy musiały ograniczać swoją produkcję, co negatywnie odbiło się na prognozach części firm półprzewodnikowych. W tym miejscu można wskazać Micron Technology. Aktualnie firmy półprzewodnikowe prześcigają się w deklaracjach o zwiększaniu swoich mocy i inwestycjach w kolejne fabryki. Jednak według szacunków rynkowych zanim popyt i podaż zrównoważą się minie przynajmniej rok.

Biuro maklerskie mBanku posiada w swojej ofercie fundusz ETF, który zapewnia ekspozycję na największe firmy z tej branży.

Vaneck Vectors Semiconductor UCITS

Vaneck Vectors Semiconductor UCITS jest notowany na londyńskiej giełdzie i stara się śledzić zachowanie indeksu MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index. Indeks zrzesza największe firmy z sektora półprzewodników notowane na amerykańskiej giełdzie. Tylko w tym roku kurs funduszu wzrósł o 24%.

Ryzyka

W profilu ryzyka emitent funduszu wskazuje, że inwestycja w Vaneck Vectors Semiconductor UCITS wiąże się z ryzykiem na poziomie 7 w 7-stopniowej skali. Jako główne czynniki wpływające na profil ryzyka emitent wskazuje gwałtowne zmiany cen akcji, stopy procentowe, ryzyka polityczne, ryzyka gospodarcze a także specyfikę sektorową. Po więcej informacji zachęcamy do zapoznania się z KID (Key Investor Information).

Aktywa pod zarządzaniem funduszu aktualnie oscylują w okolicy $850 mln.  Fundusz ulokował swoje środki w 25 spółek, co oznacza stosunkowo dużą koncentrację. Warto zauważyć jednak, że w dużym stopniu wynika to ze specyfiki samego funduszu, który ma stosunkowo wąską specjalizację.

Podobnie jak w przypadku podziału sektorowego również w przypadku podziału geograficznego fundusz charakteryzuje dużą koncentracją. Aż 76% środków ulokowana została w spółkach amerykańskich. W dużej mierze wynika z faktu, że to właśnie spółki z USA są liderami w produkcji kart graficznych i mikroprocesorów wykorzystywanych w komputerach, czy telefonach. Drugie miejsce zajmuje Holandia z 13% udziałem, a ostatnie miejsce na podium Tajwan z 9% udziałem.

 

  • Nvidia największy pod względem kapitalizacji przedstawiciel sektora półprzewodników. Spółka jest najbardziej znana ze swoich kart graficznych wykorzystywanych w grach, sztucznej inteligencji i „kopaniu” kryptowalut.
  • ASML Holding opracowuje, produkuje i sprzedaje sprzęt do produkcji półprzewodników, w szczególności maszyny do produkcji chipów za pomocą litografii. Jest to spółka technologiczna o najwyższej kapitalizacji w Europie.
  • TSMC tajwańskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji układów scalonych, w tym procesorów. Aktualnie jest to największy na świecie niezależny producent mikroprocesorów.
  • Intel Corp największy na świecie producent procesorów do komputerów osobistych i serwerów.
  • Texas Instrument jest jedną z 10 największych firm półprzewodnikowych na świecie pod względem wielkości sprzedaży. Firma koncentruje się na opracowywaniu chipów analogowych i procesorów wbudowanych, które stanowią ponad 80% jej przychodów.
  • Qualcomm największy na świecie producent procesorów do telefonów komórkowych. Lider technologii 5G wykorzystujący fale milimetrowe.
  • Broadcom amerykańskie przedsiębiorstwo działających w obszarze półprzewodników wykorzystywanych w sieciach bezprzewodowych oraz szerokopasmowych. Przedsiębiorstwo nie posiada własnych mocy produkcyjnych, zleca produkcję firmom zewnętrznym w tym TSMC.
  • Advanced Micro Devices (AMD) amerykańskie przedsiębiorstwo produkujące elektronikę dla użytkowników domowych i firm. Do głównych produktów AMD należą mikroprocesory, chipsety do płyt głównych oraz procesory graficzne. Dzięki swoim innowacyjnym technologiom firma zyskuje udziały rynkowe kosztem swojego głównego konkurenta Intela.
  • Applied Materials jeden z czołowych dostawców produktów i usług wykorzystywanych w procesie tworzenia półprzewodników.
  • MicronTechnology to amerykański producent pamięci komputerowych i dysków twardych.

Opracował: Remigiusz Lemke (remigiusz.lemke@mbank.pl)

 

Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.