Strategia akcyjna Działu Analiz DM mBanku na rok 2017

Rynek akcji w 2017: strategia inwestycyjna - juz w Serwisie Informacyjnym (logowanie jak do Serwisu Transakcyjnego lub przejście na belce menu).
Ponad 80 stron opracowania Działu Analiz DM mBanku - analiza makro, sektory, spółki giełdowe, + 40 rekomendacji.

Fragment intro:

"Pozytywny konsensus na sytuację makro i rynek akcji

Pozytywne momentum w globalnym makro i zyskach spółek trwa. Inwestorzy uznali, że wybory w USA to ekonomiczny game changer – świat wszedł w fazę reflacji, której konsekwencją będzie wzrost cen ryzykownych aktywów i wyprzedaż na rynku obligacji. Pomimo powszechnego już stymulowania fiskalnego gospodarek (w tym złagodzenie austerity measures w strefie euro), banki centralne nadal będą utrzymywały ujemne realne stopy procentowe i silnie akomodacyjną politykę monetarną. Ewentualne opóźnienia w implementacji reformy podatkowej czy programów infrastrukturalnych prezydenta Trumpa mogą być przyczyną lokalnej korekty indeksów."

Dział Analiz DM mBanku, głosami zarządzających, został w styczniu 2017 uznany po raz kolejny, za najlepszy w Polsce.

Opracowania fundamentalne są dostępne w sekcji Analizy i rekomendacje.
Materiały bieżące - w Serwisie Informacyjnym dla klientów DM.