Notowania, giełdowe tickery i profile spółek - rynki zagraniczne

Oferta rynków zagranicznych poszerzyła się o dostęp do nowych informacji. Na liście dostepnych instrumentów mamy nowe kolumny - giełdowe tickery i linkowania do portali Bloomberg i Google Finance, gdzie można zobaczyć profil instrumentu finansowego, i ostatnie, dostępne publicznie notowania.

Dwie nowe kolumny to Ticker Bloomberg i Ticker Google, prowadzące do dedykowanych spółkom stron.
Szukaj przycisku Lista Instrumentów na stronie dotyczącej godzin sesji i źródeł notowań giełd zagranicznych.