Akcjonariat Obywatelski – Inwestuj Świadomie

30 czerwca zakończyła się przedwakacyjna część projektu „Akcjonariat Obywatelski – Inwestuj Świadomie”. W 8 województwach odbyło się łącznie 13 odsłon cyklu poświęconego inwestowaniu na giełdzie.

Organizatorami spotkań w poszczególnych miastach były różne domy maklerskie. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. zorganizował spotkania w Bydgoszczy, Opolu, Łodzi i Krakowie.

W ramach spotkań odbywały się praktyczne prezentacje przygotowane przez reprezentantów domów maklerskich,  Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz  spółek debiutujących na giełdzie w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego. prelekcje dotyczyły:

  • Struktury rynku kapitałowego
  • Dostepnych instrumentów finansowych
  • Praw akcjonariusza spółki giełdowej
  • Poradnika debiutującego inwestora
  • Skutecznego zarządzania portfelem inwestycyjnym
  • Wsparcia decyzji – analiza fundamentalna i analiza techniczna

W czasie spotkań miały miejsce wystąpienia członków zarządu Tauron PE, którzy opowiadali o efektach jakie przyniósł giełdowy debiut spółki zarówno dla jej kondycji, jak i dla inwestorów indywidualnych, którzy zakupili akcje w ramach oferty publicznej. W czasie spotkań odbywających się w drugiej połowie miesiąca miały również prezentacje poświęcone debiutującej na giełdzie Jastrzębskiej Spółce Węglowej, na której akcje trwały wówczas zapisy.

W dwóch spotkaniach wziął udział Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad (Poznań, Katowice). W dyskusjach panelowych z udziałem ministra wzięli również udział Prezesi Zarządów spółek TAURON PE Dariusz Lubera (Katowice) oraz JSW Jarosław Zagórowski (Poznań, Katowice).

Wystąpieniom prelegentów oraz panelistów towarzyszyły liczne pytania uczestników spotkań. Dotyczył one zarówno konkretnych przykładów prywatyzacji w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego jak i kwestii problemowych związanych z inwestowaniem na giełdzie.

Organizatorami projektu „Akcjonariat Obywatelski – Inwestuj Świadomie” są: Ministerstwo Skarbu Państwa, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Izba Domów Maklerskich oraz spółki Tauron PE i Jastrzębska Spółka Węglowa. Patronem medialnym cyklu jest Gazeta Wyborcza.

Wszystkim uczestnikom spotkań oraz partnerom cyklu dziękujemy.

Zapraszamy na kolejne spotkania, które odbędą się we wrześniu, październiku oraz listopadzie 2011 roku.

Więcej informacji na stronie www.AkcjonariatObywatelski.pl