Dywidendy

Zestawienia dywidend spółek giełdowych zawierają deklarowaną przez zarząd wartość dywidendy przypadającą na jedną akcję, dzień ustalenia prawa do dywidendy, dzień wypłaty dywidendy oraz termin WZA, które ma zdecydować o wypłacie dywidendy.

 

Pobierz aktualne opracowanie (GPW)