Kalendarium

Czas Wydarzenie
2020-02-20 | 10:00 GUS: Produkcja przemysłowa r/r (wartość poprzednia: 3,80 %, prognoza: -0,10 %)
2020-02-20 | 10:00 GUS: Produkcja przemysłowa m/m
2020-02-21 BM Reflex: Euro 95
2020-02-21 BM Reflex: Euro 95 - PKN Orlen
2020-02-21 BM Reflex: Olej napędowy
2020-02-21 BM Reflex: Olej napędowy - PKN
2020-02-21 BM Reflex: LPG
2020-02-21 BM Reflex: LPG PKN
2020-02-21 BM Reflex: Superplus 98
2020-02-21 BM Reflex: Superplus 98 - PKN Orlen
2020-02-21 | 10:00 GUS: Sprzedaż detaliczna m/m
2020-02-21 | 10:00 GUS: Produkcja budowlano-montażowa r/r
2020-02-21 | 10:00 GUS: Produkcja budowlano-montażowa m/m
2020-02-21 | 10:00 GUS: Koniunktura w budownictwie
2020-02-21 | 10:00 GUS: Koniunktura w handlu
2020-02-21 | 10:00 GUS: Sprzedaż detaliczna r/r (wartość poprzednia: 7,50 %, prognoza: 6,60 %)
2020-02-21 | 10:00 GUS: Koniunktura w przemyśle
2020-02-25 | 10:00 GUS: Stopa bezrobocia (wartość poprzednia: 5,20 %, prognoza: 5,50 %)
2020-02-28 BM Reflex: LPG PKN
2020-02-28 BM Reflex: Superplus 98 - PKN Orlen