Komunikaty

Czas Spółka Tytuł Źródło
2019-02-18 15:08:00 IMPEXMET IMPEXMETAL SA (6/2019) Wstępne jednostkowe wyniki finansowe za 2018 rok. PAP - Emitent
2019-02-18 15:06:00 NEUCA NEUCA SA (23/2019) Nabycie akcji własnych PAP - Emitent
2019-02-18 14:37:00 QUERCUS QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (7/2019) Wykaz PAP - Emitent
2019-02-18 14:31:00 CNT CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (4/2019) Informacja otrzymana na PAP - Emitent
2019-02-18 14:13:00 BAHOLDING BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (6/2019) Powołanie osoby nadzorującej w British Automotive Holding S.A. PAP - Emitent
2019-02-18 14:03:00 GINOROSSI GINO ROSSI SA (8/2019) Sprzedaż akcji przez Prezesa Zarządu. PAP - Emitent
2019-02-18 13:15:00 INVISTA INVISTA SA (4/2019) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Invista S.A PAP - Emitent
2019-02-18 12:40:00 DROP DROP SA (6/2019) Decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów dla spółki zależnej PAP - Emitent
2019-02-18 11:56:00 INDYKPOL INDYKPOL SA (5/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach spółki PAP - Emitent
2019-02-18 10:46:00 BORYSZEW BORYSZEW SA (13/2019) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A. PAP - Emitent
2019-02-18 10:00:00 DECORA DECORA SA (20/2019) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta. PAP - Emitent
2019-02-17 19:13:00 4FUNMEDIA 4FUN MEDIA SA (8/2019) Program Skupu Akcji Własnych PAP - Emitent
2019-02-16 17:50:00 MON: Zacieśniamy współpracę obronną w naszym regionie (komunikat) PAP - depesza
2019-02-16 12:09:00 ORION ORION INVESTMENT SA (11/2019) Nabycie akcji własnych PAP - Emitent
2019-02-16 09:37:00 PCM Frankiln Resources ma poniżej 5 proc. akcji Prime Car Management PAP - depesza
2019-02-16 09:28:00 OTLOG OT Logistics uzgodnił z głównymi wierzycielami warunki restrukturyzacji finansowej grupy PAP - depesza
2019-02-16 06:00:00 Skrót wiadomości - piątek, 15 lutego PAP - depesza
2019-02-16 00:04:00 OTLOG OT LOGISTICS SA (20/2019) Uzgodnienie z głównymi wierzycielami PAP - Emitent
2019-02-15 23:43:00 PCM PRIME CAR MANAGEMENT SA (4/2019) Znaczne pakiety akcji PAP - Emitent
2019-02-15 23:04:00 JWCONSTR NWZ J.W. Construction zdecyduje o skupie do 20 proc. akcji własnych PAP - depesza