Komunikaty

Czas Spółka Tytuł Źródło
2021-01-20 23:23:00 KERNEL KERNEL HOLDING SA (1/2021) OPERATIONS UPDATE FOR THE THREE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2020 PAP - Emitent
2021-01-20 23:23:00 ATAL ATAL SA (3/2021) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach ATAL S.A. PAP - Emitent
2021-01-20 19:28:00 NOVITA NOVITA SA (2/21) Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki PAP - Emitent
2021-01-20 19:02:00 INGBSK ING BANK ŚLĄSKI SA (2/2021) Informacja o szacowanej wartości PAP - Emitent
2021-01-20 18:54:00 BUDIMEX BUDIMEX SA (5/2021) Zawarcie aneksów do istniejących umów kredytu oraz zawarcie nowej umowy kredytu PAP - Emitent
2021-01-20 18:49:00 Aktualne wskaźniki giełdowe PAP - Emitent
2021-01-20 18:32:00 OTLOG OT LOGISTICS SA (5/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających co PAP - Emitent
2021-01-20 18:27:00 OTLOG OT LOGISTICS SA (4/2021) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne PAP - Emitent
2021-01-20 18:09:00 ZYWIEC GRUPA ŻYWIEC SA (2/2021) Odwołanie i powołanie osób zarządzających PAP - Emitent
2021-01-20 18:05:00 MILLENNIUM BANK MILLENNIUM SA (2/2021) Informacja dotycząca zalecenia Komisji PAP - Emitent
2021-01-20 18:03:00 MILLENNIUM BANK MILLENNIUM SA (2/2021) Informacja dotycząca zalecenia Komisji PAP - Emitent
2021-01-20 17:46:00 CFI CFI HOLDING SA (2/2021) Przychody Grupy CFI Holding S.A. w IV kwartale 2020 roku PAP - Emitent
2021-01-20 17:32:00 ELZAB ELZAB SA (1/2021) harmonogram raportów okresowych w 2021 r. PAP - Emitent
2021-01-20 17:30:00 CLNPHARMA CELON PHARMA SA (4/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego PAP - Emitent
2021-01-20 17:24:00 VIVID VIVID GAMES SA (2/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku. PAP - Emitent
2021-01-20 17:14:00 BOGDANKA LW BOGDANKA SA (3/2021) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2020 rok PAP - Emitent
2021-01-20 17:06:00 WIELTON WIELTON SA (2/2021) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej w zakresie finansowania Grupy Wielton PAP - Emitent
2021-01-20 17:05:00 BUDIMEX BUDIMEX SA (4/2021) Terminy przekazywania okresowych raportów finansowych w 2021 roku PAP - Emitent
2021-01-20 17:02:00 SILVAIR-REGS SILVAIR INC. (2/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku. PAP - Emitent
2021-01-20 16:58:00 RAFAKO RAFAKO SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2021) Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2021 roku. PAP - Emitent