Komunikaty

Czas Spółka Tytuł Źródło
2021-07-25 10:31:00 ESOTIQ ESOTIQ&HENDERSON SA (17/2021) Nabycie akcji własnych. PAP - Emitent
2021-07-24 23:24:00 TOWERINVT TOWER INVESTMENTS SA (13/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAP - Emitent
2021-07-24 16:17:00 PMPG PMPG POLSKIE MEDIA SA (106/2021) Projekty uchwał Nadzwyczajnego PAP - Emitent
2021-07-24 16:12:00 PMPG PMPG POLSKIE MEDIA SA (105/2021) Ogłoszenie o zwołaniu PAP - Emitent
2021-07-24 14:27:00 POZBUD POZBUD SA (23/2021) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki. PAP - Emitent
2021-07-24 11:04:00 W Polsce 122 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, zmarło 6 osób PAP - depesza
2021-07-24 10:31:00 PGE Blok 7 o mocy 496 MW w Elektrowni Turów do pełnej dyspozycji operatora systemu przesyłowego PAP - depesza
2021-07-24 09:04:00 POZBUD POZBUD SA (22/2021) Zmiana w składzie Zarządu Spółki PAP - Emitent
2021-07-24 06:00:00 Skrót wiadomości - piątek, 23 lipca PAP - depesza
2021-07-23 22:25:00 DZIEŃ NA RYNKACH: Rekordy amerykańskich indeksów na zamknięcie tygodnia PAP - depesza
2021-07-23 22:06:00 K2HOLDING K2 Holding zakończył program skupu akcji własnych, nabył łącznie 167.377 akcji PAP - depesza
2021-07-23 21:56:00 DEKPOL DEKPOL SA (32/2021) Otrzymanie pozwolenia na budowę II i III etapu inwestycji Sol Marina w miejscowości Wiślinka PAP - Emitent
2021-07-23 21:03:00 K2HOLDING K2 HOLDING SA (27/2021) Zakończenie (skrócenie) programu skupu akcji własnych K2 Holding S.A. w celu ich umorzenia PAP - Emitent
2021-07-23 20:34:00 GAMFACTOR GAMING FACTORY SA (24/2021) Przedłużenie umowy lock up PAP - Emitent
2021-07-23 20:21:00 ASMGROUP ASM GROUP SA (33/2021) Doręczenie żądania odkupu udziałów w ASM Germany GmbH należących do FEZ FIZAN PAP - Emitent
2021-07-23 19:42:00 CODEADDIC Codeaddict oferuje do 2.686.932 akcji serii K PAP - depesza
2021-07-23 18:52:00 Aktualne wskaźniki giełdowe PAP - Emitent
2021-07-23 18:26:00 Skrót wiadomości - piątek, 23 lipca, 18:25 PAP - depesza
2021-07-23 18:22:00 DZIEŃ NA GPW: Spokojna sesja na zamknięcie nerwowo rozpoczętego tygodnia PAP - depesza
2021-07-23 18:11:00 TORPOL Oferta Torpolu za 133,6 mln zł brutto wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu w Łodzi PAP - depesza