Komunikaty

Czas Spółka Tytuł Źródło
2019-12-06 21:53:00 ENERGA ENERGA SA (33/2019) Wyniki aukcji rynku mocy na 2024 rok dla jednostek należących do Grupy ENERGA PAP - Emitent
2019-12-06 20:10:00 ELEMENTAL ELEMENTAL HOLDING SA (55/2019) Zawarcie umów inwestycyjnych z PAP - Emitent
2019-12-06 19:07:00 Aktualne wskaźniki giełdowe PAP - Emitent
2019-12-06 18:57:00 LOKUM LOKUM DEWELOPER SA (21/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR PAP - Emitent
2019-12-06 18:53:00 LOTOS GRUPA LOTOS SA (40/2019) Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A. PAP - Emitent
2019-12-06 18:48:00 NEXTBIKE NEXTBIKE POLSKA S.A. (37/2019) Zawarcie Aneksu do umowy z ING Bankiem Śląskim S.A. PAP - Emitent
2019-12-06 18:29:00 POLNORD POLNORD SA (55/2019) Informacja o niedojściu do skutku emisji Obligacji PAP - Emitent
2019-12-06 17:30:00 IMPERA IMPERA CAPITAL SA (30/2019) zwrot i zmniejszenie części wkładu PAP - Emitent
2019-12-06 17:27:00 ROPCZYCE ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (32/2019) Znaczne pakiety akcji - PAP - Emitent
2019-12-06 17:22:00 FON FON SE (40/2019) Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego PAP - Emitent
2019-12-06 17:09:00 MONNARI MONNARI TRADE SA (142/2019) Wstępna informacja o przychodach ze PAP - Emitent
2019-12-06 17:08:00 NTTSYSTEM NTT SYSTEM SA (27/2019) Nabycie akcji własnych PAP - Emitent
2019-12-06 16:37:00 CELTIC CPD SA (25/2019) Korekta raportu bieżącego nr 25/2019 PAP - Emitent
2019-12-06 16:30:00 VIGOSYS VIGO SYSTEM SA (22/2019) Informacja o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów PAP - Emitent
2019-12-06 16:26:00 VIGOSYS VIGO SYSTEM SA (21/2019) Informacja o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów PAP - Emitent
2019-12-06 16:21:00 IDEABANK IDEA BANK SA (81/2019) UTRZYMANIE OCENY RATINGOWEJ PAP - Emitent
2019-12-06 16:20:00 SKARBIEC SKARBIEC HOLDING SA (40/2019) Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. PAP - Emitent
2019-12-06 16:19:00 PMPG PMPG POLSKIE MEDIA SA (137/2019) Nabycie akcji własnych PAP - Emitent
2019-12-06 16:18:00 SCOPAK SCO-PAK SA (15/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej PAP - Emitent
2019-12-06 16:14:00 CPGROUP CAPITAL PARK SA (44/2019) Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta PAP - Emitent