Komunikaty

Czas Spółka Tytuł Źródło
2020-08-12 19:23:00 WOJAS WOJAS SA (20/2020) Przychody osiągnięte w lipcu 2020 roku PAP - Emitent
2020-08-12 19:22:00 RUBICON RUBICON PARTNERS SA (33/2020) Wybór biegłego rewidenta do PAP - Emitent
2020-08-12 19:04:00 Aktualne wskaźniki giełdowe PAP - Emitent
2020-08-12 18:54:00 RAFAKO RAFAKO SA (40/2020) Zmiany w składzie Zarządu Spółki. PAP - Emitent
2020-08-12 18:44:00 AMREST AMREST HOLDINGS SE (21/2020) Wstępne wyniki sprzedaży w drugim kwartale 2020 roku PAP - Emitent
2020-08-12 18:41:00 PEP POLENERGIA SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr PAP - Emitent
2020-08-12 18:26:00 ASTARTA ASTARTA HOLDING NV Raport okresowy półroczny za 2020 PS PAP - Emitent
2020-08-12 18:13:00 KRVITAMIN KRYNICA VITAMIN SA (16/2020) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki PAP - Emitent
2020-08-12 18:03:00 MEDICALG MEDICALGORITHMICS SA (39/2020) Uchwały Zwyczajnego Walnego PAP - Emitent
2020-08-12 17:52:00 MEDICALG MEDICALGORITHMICS SA (38/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co PAP - Emitent
2020-08-12 17:35:00 MOL MOL MAGYAR OLAJ - S GÁZIPARI RSZVNYTÁRSASÁG (42/2020) Change in the number of Treasury shares of MOL PAP - Emitent
2020-08-12 17:31:00 BEST BEST SA (24/2020) Uchwała KDPW w przedmiocie wycofania z depozytu obligacji serii L1 w związku z ich umorzeniem PAP - Emitent
2020-08-12 17:18:00 PUNKPIRAT PUNKPIRATES SA (41/2020) Podpisanie umowy na produkcję gry PAP - Emitent
2020-08-12 17:14:00 MERCOR MERCOR SA (20/2020) Propozycja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019/2020 PAP - Emitent
2020-08-12 17:11:00 MOL MOL MAGYAR OLAJ - S GÁZIPARI RSZVNYTÁRSASÁG (41/2020) Directors/PDMR transaction PAP - Emitent
2020-08-12 17:10:00 BEST BEST SA (23/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. PAP - Emitent
2020-08-12 17:08:00 KBDOM KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA (17/2020) Otrzymanie od podmiotu PAP - Emitent
2020-08-12 17:04:00 ELKOP ELKOP SE (37/2020) Opinia Zarządu ELKOP SE w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii B PAP - Emitent
2020-08-12 16:54:00 ENEA ENEA SA (37/2020) Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o stwierdzenie PAP - Emitent
2020-08-12 16:50:00 TARCZYNSKI TARCZYŃSKI SA (6/2020) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. PAP - Emitent