Komunikaty

Czas Spółka Tytuł Źródło
2021-10-26 13:26:00 NETIA NETIA SA (41/2021) Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu PAP - Emitent
2021-10-26 12:23:00 DIGITREE DIGITREE GROUP SA (39/2021) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej PAP - Emitent
2021-10-26 10:44:00 BRASTER BRASTER SA W RESTRUKTURYZACJI (80/2021) Informacje o transakcjach PAP - Emitent
2021-10-26 10:39:00 KERNEL KERNEL HOLDING SA (26/2021) KERNEL ANNOUNCES AMENDMENT AND EXTENSION OF ITS PRE-EXPORT CREDIT FACILITY PAP - Emitent
2021-10-26 10:02:00 INTERSPPL INTERSPORT POLSKA SA (55/2021) Szacunkowe wyniki za II kwartał roku obrotowego 2021/2022 PAP - Emitent
2021-10-26 08:59:00 GLCOSMED GLOBAL COSMED SA (33/2021) Relaunch marki Sofin w podejściu zintegrowanym PAP - Emitent
2021-10-26 07:56:00 PGSSOFT Informacja o zamiarze nabycia akcji "PGS SOFTWARE" SPÓŁKA PAP - Emitent
2021-10-26 07:56:00 PGSSOFT Informacja o zamiarze nabycia akcji "PGS SOFTWARE" SPÓŁKA PAP - Emitent
2021-10-26 07:29:00 WAWEL WAWEL SA Raport okresowy kwartalny 3/2021 Q PAP - Emitent
2021-10-26 07:03:00 MILLENNIUM BANK MILLENNIUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr PAP - Emitent
2021-10-26 07:01:00 MILLENNIUM BANK MILLENNIUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr PAP - Emitent
2021-10-26 00:16:00 KERNEL KERNEL HOLDING SA (25/2021) ANNOUNCEMENT OF AN INVITATION TO TENDER FOR SALE SHARES IN KERNEL HOLDING S.A. PAP - Emitent
2021-10-25 22:41:00 BRASTER BRASTER SA W RESTRUKTURYZACJI (79/2021) Informacje o transakcjach PAP - Emitent
2021-10-25 21:46:00 GRODNO GRODNO SA (32/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 PAP - Emitent
2021-10-25 21:37:00 GRODNO GRODNO SA (31/2021) Powołanie osoby nadzorującej PAP - Emitent
2021-10-25 21:31:00 BEST BEST SA (34/2021) Data rejestracja obligacji serii W2 w KDPW PAP - Emitent
2021-10-25 21:26:00 BEST BEST SA (33/2021) Dopuszczenie obligacji serii W2 do obrotu giełdowego PAP - Emitent
2021-10-25 21:20:00 BEST BEST SA (32/2021) Rejestracja obligacji serii W2 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych PAP - Emitent
2021-10-25 20:49:00 BEDZIN ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (46/2021) Informacja w zakresie wypowiedzenia umowy. PAP - Emitent
2021-10-25 20:44:00 MBANK MBANK SA (53/2021) Wybór nowego członka Rady Nadzorczej mBanku S.A. PAP - Emitent