Komunikaty

Czas Spółka Tytuł Źródło
2020-02-21 22:08:00 DZIEŃ NA RYNKACH: Wall Street w dół na koniec tygodnia, wracają obawy przed koronawirusem PAP - depesza
2020-02-21 22:08:00 BALTONA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (12/2020) PAP - Emitent
2020-02-21 22:06:00 OTLOG OT LOGISTICS SA (13/2020) Zawarcie porozumienia z Głównym PAP - Emitent
2020-02-21 22:00:00 OTLOG OT LOGISTICS SA (12/2020) Rozwiązanie kluczowej umowy zawartej przez spółkę zależną Emitenta PAP - Emitent
2020-02-21 21:54:00 OTLOG OT LOGISTICS SA (11/2020) Uchwały powzięte przez Zgromadzenie PAP - Emitent
2020-02-21 20:59:00 HERKULES HERKULES SA (15/2020) Informacja o naliczeniu kary umownej z tytułu PAP - Emitent
2020-02-21 20:47:00 PEKAO BANK HIPOTECZNY SA Raport okresowy roczny za 2019 R PAP - Emitent
2020-02-21 19:07:00 KREZUS KREZUS SA (2/2020) Rezygnacja osoby nadzorującej PAP - Emitent
2020-02-21 19:04:00 ALIOR Alior Bank utworzył dodatkową rezerwę na "małe TSUE" w wysokości 186 mln zł (opis) PAP - depesza
2020-02-21 18:57:00 Aktualne wskaźniki giełdowe PAP - Emitent
2020-02-21 18:45:00 BALTONA Informacja o ziszczeniu się jednego z warunków wezwania do PAP - Emitent
2020-02-21 18:45:00 ALIOR Alior Bank utworzył dodatkową rezerwę na "małe TSUE" w wysokości 186 mln zł PAP - depesza
2020-02-21 18:38:00 MERCOR Mercor w trzecim kwartale roku 2019/20 utrzymał przychody i zmniejszył zyski rdr PAP - depesza
2020-02-21 18:30:00 ALIOR ALIOR BANK SA (5/2020) Decyzja dot. zwiększenia rezerwy związanej z PAP - Emitent
2020-02-21 18:19:00 DEKPOL DEKPOL SA (8/2020) Aneks do umowy kredytowej z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. PAP - Emitent
2020-02-21 18:17:00 MFiPR: Nauka i biznes motorem rozwoju regionalnego (komunikat) PAP - depesza
2020-02-21 18:12:00 OTMUCHOW ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (4/2020) Informacje PAP - Emitent
2020-02-21 18:10:00 Transakcje pakietowe PAP - depesza
2020-02-21 18:08:00 DZIEŃ NA RYNKACH: Notowania w Europie na minusie; obligacje umacniają się PAP - depesza
2020-02-21 18:03:00 Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela) PAP - depesza