Komunikaty

Czas Spółka Tytuł Źródło
2019-09-17 15:42:00 IPOPEMA IPOPEMA SECURITIES SA (10/2019) Powołanie członka Rady Nadzorczej PAP - Emitent
2019-09-17 15:27:00 RAFAKO RAFAKO SA (29/2019) Rozpoczęcie negocjacji dotyczących zmiany PAP - Emitent
2019-09-17 15:10:00 TAURONPE TAURON POLSKA ENERGIA SA (37/2019) Aktualizacja informacji PAP - Emitent
2019-09-17 14:50:00 ZUE ZUE SA (35/2019) Zawarcie umowy z PKP PLK S.A. PAP - Emitent
2019-09-17 14:50:00 ELEMENTAL ELEMENTAL HOLDING SA (43/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co PAP - Emitent
2019-09-17 14:44:00 AWBUD AWBUD SA (57/2019) Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania PAP - Emitent
2019-09-17 14:42:00 PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (15/2019) Powołanie PAP - Emitent
2019-09-17 14:41:00 ELEMENTAL ELEMENTAL HOLDING SA (42/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne PAP - Emitent
2019-09-17 14:37:00 PRIMETECH Wyniki transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Primetech S.A. PAP - Emitent
2019-09-17 14:35:00 MORIZON MZN PROPERTY SA (32/2019) Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży osiągniętych w sierpniu 2019 r. PAP - Emitent
2019-09-17 14:35:00 ELBUDOWA ELEKTROBUDOWA SA (103/2019) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego PAP - Emitent
2019-09-17 14:16:00 SOPHARMA SOPHARMA AD (46/2019) Notification from Ognian Donev in accordance PAP - Emitent
2019-09-17 14:04:00 ENAP ENERGOAPARATURA SA (17/2019) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej PAP - Emitent
2019-09-17 13:48:00 KANIA ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA W RESTRUKTURYZACJI (57/2019) Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Wierzycieli PAP - Emitent
2019-09-17 13:38:00 ENERGA ENERGA SA (28/2019) Zawarcie umowy odnawialnego kredytu opartego o czynniki społeczno-środowiskowe (ESG-linked) PAP - Emitent
2019-09-17 13:37:00 IDEABANK IDEA BANK SA (62/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR PAP - Emitent
2019-09-17 13:01:00 I2DEV I2 DEVELOPMENT SA (52/2019) Zakończenie skupu obligacji własnych, uchwała Zarządu w przedmiocie umorzenia obligacji PAP - Emitent
2019-09-17 12:26:00 PEKAO BANK HIPOTECZNY SA (24/2019) Informacje o wysokości stopy PAP - Emitent
2019-09-17 12:15:00 MWTRADE M.W. TRADE SA (17/2019) Istotna spłata wierzytelności przez Regionalny Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Grudziądzu PAP - Emitent
2019-09-17 12:05:00 DEVELIA DEVELIA SA (35/2019) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela DEVELIA S.A. PAP - Emitent