Komunikaty

Czas Spółka Tytuł Źródło
2010-12-13 15:44:00 Indeks S&P 500 wzrośnie o 15 proc. w 2011 - JP Morgan (opinia) PAP - depesza
2010-12-13 15:36:00 Większość banków ma kapitały, aby bezpiecznie funkcjonować przy silnym spowolnieniu gosp. - NBP PAP - depesza
2010-12-13 15:36:00 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej PAP - depesza
2010-12-13 15:36:00 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej PAP - depesza
2010-12-13 15:36:00 Większość banków ma kapitały, aby bezpiecznie funkcjonować przy silnym spowolnieniu gosp. - NBP PAP - depesza
2010-12-13 15:33:00 DJI wzrósł o 0,18 proc., Nasdaq wzrósł o 0,28 proc. PAP - depesza
2010-12-13 15:33:00 DJI wzrósł o 0,18 proc., Nasdaq wzrósł o 0,28 proc. PAP - depesza
2010-12-13 15:31:00 Wyniki sesji - rynek jednolity PAP - depesza
2010-12-13 15:31:00 Wyniki sesji - rynek jednolity PAP - depesza
2010-12-13 15:30:00 Ryzyko nagłego odpływu kapitału zagranicznego z Polski jest niewielkie - NBP PAP - depesza
2010-12-13 15:30:00 Ryzyko nagłego odpływu kapitału zagranicznego z Polski jest niewielkie - NBP PAP - depesza
2010-12-13 15:27:00 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej PAP - depesza
2010-12-13 15:27:00 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej PAP - depesza
2010-12-13 15:26:00 Ceny mieszkań w 2011 roku będą stabilne - NBP PAP - depesza
2010-12-13 15:26:00 Ceny mieszkań w 2011 roku będą stabilne - NBP PAP - depesza
2010-12-13 15:24:00 Sytuacja na rynku pieniężnym stabilizuje się, ale nie działa on jeszcze w pełni efektywnie - NBP PAP - depesza
2010-12-13 15:24:00 Sytuacja na rynku pieniężnym stabilizuje się, ale nie działa on jeszcze w pełni efektywnie - NBP PAP - depesza
2010-12-13 15:23:00 INVESTOR PROPERTY FIZ AN wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych PAP - Emitent
2010-12-13 15:23:00 INVESTOR PROPERTY FIZ AN wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych PAP - Emitent
2010-12-13 15:22:00 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu PAP - depesza