Makroekonomia

Wskaźnik Wartość Data Poprzednia wartość Data Źródło Wartość minimalna Wartość maksymalna
Produkcja budowlano-montażowa m/m 5,30 % 2019-06-24 17,40 % 2019-05-23 GUS -1,50 % 21,80 %
Sprzedaż detaliczna r/r 7,30 % 2019-06-24 13,60 % 2019-05-23 GUS 3,10 % 13,60 %
Produkcja budowlano-montażowa r/r 9,60 % 2019-06-24 7,10 % 2019-05-23 GUS 7,10 % 27,20 %
Sprzedaż detaliczna m/m -3,00 % 2019-06-24 4,40 % 2019-05-23 GUS -3,40 % 14,10 %
Produkcja przemysłowa r/r 7,70 % 2019-06-21 9,20 % 2019-05-22 GUS 2,80 % 10,30 %
Produkcja przemysłowa m/m 0,00 % 2019-06-21 -3,60 % 2019-05-22 GUS -11,50 % 9,90 %
Olej napędowy 5,13 PLN 2019-06-21 5,16 PLN 2019-06-14 BM Reflex 4,97 PLN 5,30 PLN
Olej napędowy - PKN 5,14 PLN 2019-06-21 5,18 PLN 2019-06-14 BM Reflex 5,02 PLN 5,32 PLN
LPG 2,17 PLN 2019-06-21 2,20 PLN 2019-06-14 BM Reflex 2,10 PLN 2,57 PLN
LPG PKN 2,18 PLN 2019-06-21 2,20 PLN 2019-06-14 BM Reflex 2,11 PLN 2,58 PLN
Euro 95 5,21 PLN 2019-06-21 5,24 PLN 2019-06-14 BM Reflex 4,73 PLN 5,27 PLN
Superplus 98 5,51 PLN 2019-06-21 5,54 PLN 2019-06-14 BM Reflex 5,06 PLN 5,56 PLN
Superplus 98 - PKN Orlen 5,54 PLN 2019-06-21 5,57 PLN 2019-06-14 BM Reflex 5,04 PLN 5,59 PLN
Euro 95 - PKN Orlen 5,21 PLN 2019-06-21 5,25 PLN 2019-06-14 BM Reflex 4,72 PLN 5,28 PLN
Inflacja m/m 0,20 % 2019-06-14 0,20 % 2019-06-04 GUS -0,20 % 1,10 %
Inflacja r/r 2,40 % 2019-06-14 2,30 % 2019-06-04 GUS 1,10 % 2,40 %
Bilans obrotów bieżących 718,00 mln EUR 2019-06-13 533,00 mln EUR 2019-05-14 NBP -1 400,00 mln EUR 2 316,00 mln EUR
Stopa lombardowa NBP 2,50 % 2019-06-05 2,50 % 2019-05-15 NBP 2,50 % 2,50 %
Stopa depozytowa 0,50 % 2019-06-05 0,50 % 2019-05-15 NBP 0,50 % 0,50 %
Rejestracja aut r/r 11,20 % 2019-06-05 3,70 % 2019-05-09 PZPM -26,40 % 64,30 %