Makroekonomia

Wskaźnik Wartość Data Poprzednia wartość Data Źródło Wartość minimalna Wartość maksymalna
Euro 95 4,31 PLN 2020-03-27 4,52 PLN 2020-03-20 BM Reflex 4,31 PLN 5,27 PLN
Olej napędowy 4,39 PLN 2020-03-27 4,60 PLN 2020-03-20 BM Reflex 4,39 PLN 5,22 PLN
Superplus 98 4,66 PLN 2020-03-27 4,85 PLN 2020-03-20 BM Reflex 4,66 PLN 5,56 PLN
LPG 1,97 PLN 2020-03-27 2,04 PLN 2020-03-20 BM Reflex 1,96 PLN 2,41 PLN
Stopa bezrobocia 5,50 % 2020-03-24 5,50 % 2020-02-25 GUS 5,00 % 5,90 %
Sprzedaż detaliczna m/m 0,50 % 2020-03-20 -20,40 % 2020-02-21 GUS -20,40 % 14,60 %
Koniunktura w przemyśle -1,10 pkt 2020-03-20 1,60 pkt 2020-02-21 GUS -3,30 pkt 4,10 pkt
Produkcja budowlano-montażowa r/r 5,50 % 2020-03-20 6,50 % 2020-02-21 GUS -4,70 % 27,20 %
Koniunktura w budownictwie -1,90 pkt 2020-03-20 0,10 pkt 2020-02-21 GUS -1,90 pkt 6,20 pkt
Koniunktura w handlu -3,10 pkt 2020-03-20 -0,80 pkt 2020-02-21 GUS -3,10 pkt 3,60 pkt
Sprzedaż detaliczna r/r 9,60 % 2020-03-20 5,70 % 2020-02-21 GUS 3,10 % 13,60 %
Produkcja budowlano-montażowa m/m 14,10 % 2020-03-20 57,30 % 2020-02-21 GUS -2,10 % 57,30 %
Superplus 98 - PKN Orlen 4,84 PLN 2020-03-20 5,23 PLN 2020-02-21 BM Reflex 4,84 PLN 5,59 PLN
LPG PKN 2,06 PLN 2020-03-20 2,23 PLN 2020-02-21 BM Reflex 1,95 PLN 2,44 PLN
Euro 95 - PKN Orlen 4,53 PLN 2020-03-20 4,91 PLN 2020-02-21 BM Reflex 4,53 PLN 5,28 PLN
Olej napędowy - PKN 4,61 PLN 2020-03-20 5,10 PLN 2020-02-21 BM Reflex 4,61 PLN 5,25 PLN
Produkcja przemysłowa r/r 4,90 % 2020-03-19 1,10 % 2020-02-20 GUS -2,70 % 9,20 %
Produkcja przemysłowa m/m 2,20 % 2020-03-19 4,50 % 2020-02-20 GUS -9,40 % 10,70 %
Stopa lombardowa NBP 1,50 % 2020-03-17 2,50 % 2020-03-04 NBP 1,50 % 2,50 %
Stopa depozytowa 0,50 % 2020-03-17 0,50 % 2020-03-04 NBP 0,50 % 0,50 %