Makroekonomia

Wskaźnik Wartość Data Poprzednia wartość Data Źródło Wartość minimalna Wartość maksymalna
Euro 95 4,96 PLN 2020-01-24 4,97 PLN 2020-01-17 BM Reflex 4,73 PLN 5,27 PLN
LPG 2,39 PLN 2020-01-24 2,40 PLN 2020-01-17 BM Reflex 1,96 PLN 2,41 PLN
Superplus 98 5,29 PLN 2020-01-24 5,30 PLN 2020-01-17 BM Reflex 5,06 PLN 5,56 PLN
Olej napędowy 5,17 PLN 2020-01-24 5,19 PLN 2020-01-17 BM Reflex 4,94 PLN 5,22 PLN
Sprzedaż detaliczna r/r 7,50 % 2020-01-23 5,90 % 2019-12-20 GUS 3,10 % 13,60 %
Sprzedaż detaliczna m/m 14,60 % 2020-01-23 -2,30 % 2019-12-20 GUS -4,00 % 14,60 %
Produkcja przemysłowa m/m -9,40 % 2020-01-22 -5,80 % 2019-12-19 GUS -9,40 % 10,70 %
Produkcja przemysłowa r/r 3,80 % 2020-01-22 1,40 % 2019-12-19 GUS -2,70 % 9,20 %
Koniunktura w przemyśle 3,20 pkt 2020-01-22 -3,30 pkt 2019-11-25 GUS -3,30 pkt 4,10 pkt
Koniunktura w budownictwie -0,70 pkt 2020-01-22 -1,90 pkt 2019-11-25 GUS -1,90 pkt 6,20 pkt
Koniunktura w handlu -0,30 pkt 2020-01-22 3,60 pkt 2019-11-25 GUS -0,30 pkt 3,60 pkt
Produkcja budowlano-montażowa r/r -3,30 % 2020-01-21 -4,70 % 2019-12-23 GUS -4,70 % 27,20 %
Produkcja budowlano-montażowa m/m 23,70 % 2020-01-21 -0,40 % 2019-12-23 GUS -2,10 % 23,70 %
Superplus 98 - PKN Orlen 5,29 PLN 2020-01-17 5,32 PLN 2020-01-10 BM Reflex 5,04 PLN 5,59 PLN
LPG PKN 2,40 PLN 2020-01-17 2,44 PLN 2020-01-10 BM Reflex 1,95 PLN 2,44 PLN
Olej napędowy - PKN 5,21 PLN 2020-01-17 5,25 PLN 2020-01-10 BM Reflex 4,93 PLN 5,25 PLN
Euro 95 - PKN Orlen 4,97 PLN 2020-01-17 5,00 PLN 2020-01-10 BM Reflex 4,72 PLN 5,28 PLN
Inflacja m/m 0,80 % 2020-01-15 0,80 % 2020-01-07 GUS -0,10 % 1,10 %
Inflacja r/r 3,40 % 2020-01-15 3,40 % 2020-01-07 GUS 1,20 % 3,40 %
Bilans obrotów bieżących 1 457,00 mln EUR 2020-01-13 529,00 mln EUR 2019-12-16 NBP -1 400,00 mln EUR 2 316,00 mln EUR