Makroekonomia

Wskaźnik Wartość Data Poprzednia wartość Data Źródło Wartość minimalna Wartość maksymalna
Sprzedaż detaliczna m/m 17,80 % 2020-07-06 -11,70 % 2020-06-04 Eurostat -11,70 % 17,80 %
Sprzedaż detaliczna r/r -5,10 % 2020-07-06 -19,60 % 2020-06-04 Eurostat -19,60 % 3,10 %
Purchasing Managers' Index Services 48,30 pkt 2020-07-03 47,30 pkt 2020-06-23 Reuters 11,70 pkt 53,50 pkt
Stopa bezrobocia 7,40 % 2020-07-02 7,30 % 2020-06-03 Eurostat 7,30 % 7,50 %
Inflacja cen produkcji sprzedanej r/r -5,00 % 2020-07-02 -4,50 % 2020-06-03 Eurostat -5,00 % 1,00 %
Inflacja cen produkcji sprzedanej m/m -0,60 % 2020-07-02 -2,00 % 2020-06-03 Eurostat -2,00 % 0,40 %
Purchasing Managers' Index 47,40 pkt 2020-07-01 46,90 pkt 2020-06-23 Reuters 33,40 pkt 49,20 pkt
Inflacja r/r 0,30 % 2020-06-30 0,10 % 2020-06-17 Eurostat 0,10 % 1,40 %
Produkcja przemysłowa r/r -28,00 % 2020-06-12 -12,90 % 2020-05-13 Eurostat -28,00 % -1,50 %
Produkcja przemysłowa m/m -17,10 % 2020-06-12 -11,30 % 2020-05-13 Eurostat -17,10 % 2,30 %
Produkt Krajowy Brutto kw/kw -3,60 % 2020-06-09 -3,80 % 2020-05-15 Eurostat -3,80 % 0,20 %
Produkt Krajowy Brutto r/r -3,10 % 2020-06-09 -3,20 % 2020-05-15 Eurostat -3,30 % 1,20 %
Stopa oprocentowania depozytów ECB -0,50 % 2020-06-04 -0,50 % 2020-04-30 EBC -0,50 % -0,40 %
Stopa refinansowa ECB 0,00 % 2020-06-04 0,00 % 2020-04-30 EBC 0,00 % 0,00 %
Podaż pieniądza M3 8,30 % 2020-05-29 7,50 % 2020-04-29 EBC 4,50 % 8,30 %
Inflacja m/m -0,10 % 2020-05-26 0,30 % 2020-05-20 Eurostat -1,00 % 0,50 %
Stopa pożyczek ECB 0,25 % 2019-03-07 0,25 % 2018-10-25 EBC