Makroekonomia

Wskaźnik Wartość Data Poprzednia wartość Data Źródło Wartość minimalna Wartość maksymalna
Purchasing Managers' Index Services 52,20 pkt 2020-01-24 52,80 pkt 2020-01-06 Reuters 51,20 pkt 53,60 pkt
Purchasing Managers' Index 47,80 pkt 2020-01-24 46,30 pkt 2020-01-02 Reuters 45,60 pkt 50,50 PLN
Stopa oprocentowania depozytów ECB -0,50 % 2020-01-23 -0,50 % 2019-12-12 EBC -0,50 % -0,40 %
Stopa refinansowa ECB 0,00 % 2020-01-23 0,00 % 2019-12-12 EBC 0,00 % 0,00 %
Inflacja m/m 0,30 % 2020-01-17 -0,30 % 2019-12-18 Eurostat -0,30 % 1,00 %
Inflacja r/r 1,30 % 2020-01-17 1,30 % 2020-01-07 Eurostat 0,70 % 1,70 %
Produkcja przemysłowa r/r -1,50 % 2020-01-15 -2,20 % 2019-12-12 Eurostat -4,20 % -0,30 %
Produkcja przemysłowa m/m 0,20 % 2020-01-15 -0,50 % 2019-12-12 Eurostat -1,60 % 1,40 %
Stopa bezrobocia 7,50 % 2020-01-09 7,50 % 2019-11-29 Eurostat 7,40 % 7,90 %
Sprzedaż detaliczna r/r 2,20 % 2020-01-07 1,40 % 2019-12-05 Eurostat 0,80 % 3,10 %
Sprzedaż detaliczna m/m 1,00 % 2020-01-07 -0,60 % 2019-12-05 Eurostat -1,60 % 1,30 %
Inflacja cen produkcji sprzedanej m/m 0,20 % 2020-01-06 0,10 % 2019-12-03 Eurostat -0,80 % 0,40 %
Inflacja cen produkcji sprzedanej r/r -1,40 % 2020-01-06 -1,90 % 2019-12-03 Eurostat -1,90 % 3,00 %
Podaż pieniądza M3 5,60 % 2020-01-03 5,60 pkt 2019-11-28 EBC 4,10 % 5,70 %
Produkt Krajowy Brutto kw/kw 0,20 % 2019-12-05 0,20 % 2019-11-14 Eurostat 0,20 % 0,40 %
Produkt Krajowy Brutto r/r 1,20 % 2019-12-05 1,10 % 2019-11-14 Eurostat 1,10 % 1,20 %
Stopa pożyczek ECB 0,25 % 2019-03-07 0,25 % 2018-10-25 EBC 0,25 % 0,25 %