Makroekonomia

Wskaźnik Wartość Data Poprzednia wartość Data Źródło Wartość minimalna Wartość maksymalna
Inflacja r/r 3,30 % 2020-07-15 3,30 % 2020-06-30 GUS 2,50 % 4,70 %
Inflacja m/m 0,60 % 2020-07-15 0,70 % 2020-06-30 GUS -0,20 % 0,90 %
Stopa referencyjna NBP 0,10 % 2020-07-14 0,10 % 2020-06-16 NBP 0,10 % 1,50 %
Stopa redyskontowa NBP 0,11 % 2020-07-14 0,11 % 2020-06-16 NBP 0,11 % 1,75 %
Stopa lombardowa NBP 0,50 % 2020-07-14 0,50 % 2020-06-16 NBP 0,50 % 2,50 %
Bilans obrotów bieżących 2 455,00 mln EUR 2020-07-14 1 163,00 mln EUR 2020-06-15 NBP - 814,00 mln EUR 2 455,00 mln EUR
Stopa depozytowa 0,00 % 2020-07-14 0,00 % 2020-06-16 NBP 0,00 % 0,50 %
Euro 95 - PKN Orlen 4,28 PLN 2020-07-10 4,26 PLN 2020-07-03 BM Reflex 3,90 PLN 5,21 PLN
LPG PKN 2,01 PLN 2020-07-10 2,01 PLN 2020-07-03 BM Reflex 1,70 PLN 2,44 PLN
Olej napędowy - PKN 4,25 PLN 2020-07-10 4,24 PLN 2020-07-03 BM Reflex 4,02 PLN 5,25 PLN
Euro 95 4,26 PLN 2020-07-10 4,24 PLN 2020-07-03 BM Reflex 3,89 PLN 5,21 PLN
Superplus 98 4,56 PLN 2020-07-10 4,53 PLN 2020-07-03 BM Reflex 4,23 PLN 5,51 PLN
Olej napędowy 4,23 PLN 2020-07-10 4,21 PLN 2020-07-03 BM Reflex 4,00 PLN 5,22 PLN
LPG 1,99 PLN 2020-07-10 1,98 PLN 2020-07-03 BM Reflex 1,71 PLN 2,41 PLN
Superplus 98 - PKN Orlen 4,58 PLN 2020-07-10 4,56 PLN 2020-07-03 BM Reflex 4,13 PLN 5,54 PLN
Rejestracja aut r/r -20,50 % 2020-07-03 -55,10 % 2020-06-03 PZPM -67,10 % 29,30 %
Rejestracja aut 35 797,00 szt. 2020-07-03 21 149,00 szt. 2020-06-03 PZPM 15 239,00 szt. 52 499,00 szt.
Rejestracja aut m/m 69,30 % 2020-07-03 38,80 % 2020-06-03 PZPM -48,60 % 69,30 %
Stopa bezrobocia 6,00 % 2020-06-24 5,80 % 2020-05-26 GUS 5,00 % 6,00 %
Produkcja budowlano-montażowa m/m 0,80 % 2020-06-23 2,30 % 2020-05-22 GUS -2,10 % 57,30 %