Makroekonomia

Wskaźnik Wartość Data Poprzednia wartość Data Źródło Wartość minimalna Wartość maksymalna
Koniunktura w przemyśle -6,20 pkt 2020-09-22 -6,60 % 2020-08-21 GUS -44,20 pkt 3,20 pkt
Koniunktura w budownictwie -15,00 pkt 2020-09-22 -15,40 % 2020-08-21 GUS -47,10 pkt 0,10 pkt
Koniunktura w handlu -6,50 pkt 2020-09-22 -9,80 % 2020-08-21 GUS -49,50 pkt 3,60 pkt
Sprzedaż detaliczna m/m -2,60 % 2020-09-21 6,40 % 2020-08-21 GUS -20,40 % 14,60 %
Produkcja budowlano-montażowa m/m -3,50 % 2020-09-21 -3,60 % 2020-08-21 GUS -3,60 % 57,30 %
Sprzedaż detaliczna r/r 0,40 % 2020-09-21 2,70 % 2020-08-21 GUS -22,60 % 9,60 %
Produkcja budowlano-montażowa r/r -12,10 % 2020-09-21 -10,90 % 2020-08-21 GUS -12,10 % 7,60 %
Olej napędowy - PKN 4,48 PLN 2020-09-18 4,45 PLN 2020-09-11 BM Reflex 2,01 PLN 5,25 PLN
Euro 95 4,51 PLN 2020-09-18 4,49 PLN 2020-09-11 BM Reflex 3,89 PLN 5,21 PLN
LPG PKN 2,02 PLN 2020-09-18 2,03 PLN 2020-09-11 BM Reflex 1,70 PLN 2,44 PLN
Superplus 98 - PKN Orlen 4,88 PLN 2020-09-18 4,85 PLN 2020-09-11 BM Reflex 4,13 PLN 5,54 PLN
Produkcja przemysłowa m/m -5,80 % 2020-09-18 3,40 % 2020-08-20 GUS -25,50 % 13,90 %
Euro 95 - PKN Orlen 4,57 PLN 2020-09-18 4,53 PLN 2020-09-11 BM Reflex 3,90 PLN 5,21 PLN
Produkcja przemysłowa r/r 1,50 % 2020-09-18 1,10 % 2020-08-20 GUS -24,60 % 5,60 %
Superplus 98 4,81 PLN 2020-09-18 4,80 PLN 2020-09-11 BM Reflex 4,23 PLN 5,51 PLN
Olej napędowy 4,41 PLN 2020-09-18 4,40 PLN 2020-09-11 BM Reflex 4,00 PLN 5,22 PLN
LPG 2,01 PLN 2020-09-18 2,02 PLN 2020-09-11 BM Reflex 1,71 PLN 2,41 PLN
Stopa redyskontowa NBP 0,11 % 2020-09-15 0,11 % 2020-07-14 NBP 0,11 % 1,75 %
Stopa depozytowa 0,00 % 2020-09-15 0,00 % 2020-07-14 NBP 0,00 % 0,50 %
Inflacja r/r 2,90 % 2020-09-15 2,90 % 2020-09-01 GUS 2,50 % 4,70 %