Makroekonomia

Wskaźnik Wartość Data Poprzednia wartość Data Źródło Wartość minimalna Wartość maksymalna
Superplus 98 4,81 PLN 2020-09-25 4,81 PLN 2020-09-18 BM Reflex 4,70 PLN 4,81 PLN
LPG PKN 2,02 PLN 2020-09-25 2,02 PLN 2020-09-18 BM Reflex 2,01 PLN 2,09 PLN
Olej napędowy - PKN 4,48 PLN 2020-09-25 4,48 PLN 2020-09-18 BM Reflex 4,39 PLN 4,48 PLN
Euro 95 - PKN Orlen 4,57 PLN 2020-09-25 4,57 PLN 2020-09-18 BM Reflex 4,46 PLN 4,57 PLN
Euro 95 4,51 PLN 2020-09-25 4,51 PLN 2020-09-18 BM Reflex 4,39 PLN 4,51 PLN
Superplus 98 - PKN Orlen 4,88 PLN 2020-09-25 4,88 PLN 2020-09-18 BM Reflex 4,78 PLN 4,88 PLN
Olej napędowy 4,41 PLN 2020-09-25 4,41 PLN 2020-09-18 BM Reflex 4,32 PLN 4,42 PLN
LPG 2,01 PLN 2020-09-25 2,01 PLN 2020-09-18 BM Reflex 2,01 PLN 2,05 PLN
Koniunktura w handlu -6,50 pkt 2020-09-22 -9,80 % 2020-08-21 GUS -9,80 % -6,50 pkt
Koniunktura w budownictwie -15,00 pkt 2020-09-22 -15,40 % 2020-08-21 GUS -15,40 % -15,00 pkt
Koniunktura w przemyśle -6,20 pkt 2020-09-22 -6,60 % 2020-08-21 GUS -6,60 % -6,20 pkt
Produkcja budowlano-montażowa r/r -12,10 % 2020-09-21 -10,90 % 2020-08-21 GUS -12,10 % -10,90 %
Sprzedaż detaliczna m/m -2,60 % 2020-09-21 6,40 % 2020-08-21 GUS -2,60 % 6,40 %
Produkcja budowlano-montażowa m/m -3,50 % 2020-09-21 -3,60 % 2020-08-21 GUS -3,60 % -3,50 %
Sprzedaż detaliczna r/r 0,40 % 2020-09-21 2,70 % 2020-08-21 GUS 0,40 % 2,70 %
Produkcja przemysłowa r/r 1,50 % 2020-09-18 1,10 % 2020-08-20 GUS 1,10 % 1,50 %
Produkcja przemysłowa m/m -5,80 % 2020-09-18 3,40 % 2020-08-20 GUS -5,80 % 3,40 %
Stopa redyskontowa NBP 0,11 % 2020-09-15 0,11 % 2020-07-14 NBP 0,11 % 0,11 %
Inflacja r/r 2,90 % 2020-09-15 2,90 % 2020-09-01 GUS 2,90 % 3,10 %
Stopa depozytowa 0,00 % 2020-09-15 0,00 % 2020-07-14 NBP 0,00 % 0,00 %