Makroekonomia

Wskaźnik Wartość Data Poprzednia wartość Data Źródło Wartość minimalna Wartość maksymalna
Inflacja m/m -0,10 % 2020-09-15 -0,10 % 2020-09-01 GUS -0,20 % 0,90 %
Stopa referencyjna NBP 0,10 % 2020-09-15 0,10 % 2020-07-14 NBP 0,10 % 1,50 %
Stopa redyskontowa NBP 0,11 % 2020-09-15 0,11 % 2020-07-14 NBP 0,11 % 1,75 %
Bilans obrotów bieżących 1 620,00 mln EUR 2020-09-14 2 842,00 mln EUR 2020-08-13 NBP 171,00 mln EUR 2 842,00 mln EUR
Rejestracja aut m/m -18,20 % 2020-09-03 18,50 % 2020-08-05 PZPM -48,60 % 69,30 %
Rejestracja aut 34 707,00 szt. 2020-09-03 42 426,00 szt. 2020-08-05 PZPM 15 239,00 szt. 52 499,00 szt.
Rejestracja aut r/r -27,90 % 2020-09-03 -13,50 % 2020-08-05 PZPM -67,10 % 17,50 %
Produkt Krajowy Brutto kw/kw -8,90 % 2020-08-31 -8,90 % 2020-08-14 GUS -8,90 % 1,30 %
Produkt Krajowy Brutto r/r -7,90 % 2020-08-31 -7,90 % 2020-08-14 GUS -7,90 % 4,00 %
Stopa bezrobocia 6,10 % 2020-08-25 6,10 % 2020-07-23 GUS 5,00 % 6,10 %
ZUS Podstawa wymiaru składek 3 136,20 PLN 2020-08-03 3 136,20 PLN 2020-06-01 ZUS 2 859,00 PLN 3 136,20 PLN
Pengab -23,40 pkt 2020-05-26 30,60 pkt 2020-04-25 TNS Polska -23,40 pkt 30,60 pkt
Wynagrodzenia przeciętne kwartalne 5 198,58 PLN 2020-02-12 4 931,59 PLN 2019-11-18 ZUS 4 931,59 PLN 5 198,58 PLN
Sprzedaż aut m/m -7,50 % 2019-05-09 -4,90 % 2019-03-05 PZPM
Wynagrodzenie minimalne 2 250,00 PLN 2019-01-02 2 100,00 PLN 2017-12-28 ZUS
Skłonność do zakupów 109,22 pkt 2018-04-30 109,25 pkt 2018-02-26 Ipsos-Demoskop
Wskaźnik Optymizmu Konsumentów 106,51 pkt 2018-04-30 107,70 pkt 2018-02-26 Ipsos-Demoskop
Wskaźnik Klimatu Gospodarczego 102,44 pkt 2018-04-30 105,38 pkt 2018-02-26 Ipsos-Demoskop
Odsetki od zaległości podatkowych 7,00 % 2018-01-02 8,00 % 2016-01-01 Ministerstwo Finansów
Odsetki ustawowe 5,00 % 2018-01-02 5,00 % 2016-01-01 Ministerstwo Finansów