Makroekonomia

Wskaźnik Wartość Data Poprzednia wartość Data Źródło Wartość minimalna Wartość maksymalna
Wskaźniki wyprzedzające koniunkturę 0,40 % 2019-04-18 0,20 % 2019-03-21 The Conference Board -0,10 % 0,60 %
Sprzedaż detaliczna r/r 3,60 % 2019-04-18 2,20 % 2019-04-01 U.S. Census Bureau 2,20 % 6,60 %
Sprzedaż detaliczna m/m 1,60 % 2019-04-18 -0,20 % 2019-04-01 U.S. Census Bureau -0,20 % 1,60 %
Sprzedaż detaliczna bez aut r/r 3,60 % 2019-04-18 2,30 % 2019-04-01 U.S. Census Bureau 2,30 % 7,30 %
Sprzedaż detaliczna bez aut m/m 1,20 % 2019-04-18 -0,20 % 2019-04-01 U.S. Census Bureau -0,20 % 1,20 %
Philadelphia FED 8,50 pkt 2019-04-18 13,70 pkt 2019-03-21 Federal Reserve Bank of Philadelphia 8,50 pkt 34,40 pkt
Zapasy firm m/m 0,20 % 2019-04-17 1,20 % 2019-03-22 U.S. Census Bureau 0,10 % 1,20 %
Zapasy firm r/r 6,90 % 2019-04-17 7,70 % 2019-03-22 U.S. Census Bureau 5,00 % 7,70 %
Produkcja przemysłowa r/r 2,80 % 2019-04-16 3,50 % 2019-03-15 Federal Reserve 2,80 % 4,90 %
Produkcja przemysłowa m/m -0,10 % 2019-04-16 0,10 % 2019-03-15 Federal Reserve -0,10 % 0,70 %
Indeks nastroju konsumentów Uniwersytetu Michigan 96,90 pkt 2019-04-12 98,40 pkt 2019-03-29 The University of Michigan 90,70 pkt 100,80 pkt
Inflacja bazowa cen produkcji sprzedanej r/r 2,40 % 2019-04-11 2,50 % 2019-03-13 Bureau of Labor Statistics 2,30 % 2,80 %
Inflacja cen produkcji sprzedanej m/m 0,60 % 2019-04-11 0,10 % 2019-03-13 Bureau of Labor Statistics -0,20 % 0,60 %
Inflacja cen produkcji sprzedanej r/r 2,20 % 2019-04-11 1,90 % 2019-03-13 Bureau of Labor Statistics 1,90 % 3,40 %
Inflacja bazowa cen produkcji sprzedanej m/m 0,30 % 2019-04-11 0,10 % 2019-03-13 Bureau of Labor Statistics -0,10 % 0,50 %
Inflacja m/m 0,40 % 2019-04-10 0,20 % 2019-03-12 Bureau of Labor Statistics 0,00 % 0,40 %
Inflacja bazowa r/r 2,00 % 2019-04-10 2,10 % 2019-03-12 Bureau of Labor Statistics 2,00 % 2,40 %
Inflacja bazowa m/m 0,10 % 2019-04-10 0,10 % 2019-03-12 Bureau of Labor Statistics 0,10 % 0,20 %
Inflacja r/r 1,90 % 2019-04-10 1,50 % 2019-03-12 Bureau of Labor Statistics 1,50 % 2,90 %
Stopa bezrobocia 3,80 % 2019-04-05 3,80 % 2019-03-08 Bureau of Labor Statistics 3,70 % 4,00 %