Makroekonomia

Wskaźnik Wartość Data Poprzednia wartość Data Źródło Wartość minimalna Wartość maksymalna
Indeks nastroju konsumentów Uniwersytetu Michigan 78,90 pkt 2020-09-18 72,80 pkt 2020-08-14 The University of Michigan 72,50 pkt 78,90 pkt
Wskaźniki wyprzedzające koniunkturę 1,20 % 2020-09-18 1,40 % 2020-08-20 The Conference Board 1,20 % 1,40 %
Philadelphia FED 15,00 pkt 2020-09-17 17,20 pkt 2020-08-20 Federal Reserve Bank of Philadelphia 15,00 pkt 17,20 pkt
Sprzedaż detaliczna r/r 2,60 % 2020-09-16 2,70 % 2020-08-14 U.S. Census Bureau 2,60 % 2,70 %
Sprzedaż detaliczna m/m 0,60 % 2020-09-16 1,20 % 2020-08-14 U.S. Census Bureau 0,60 % 1,20 %
Sprzedaż detaliczna bez aut r/r 2,10 % 2020-09-16 1,90 % 2020-08-14 U.S. Census Bureau 1,90 % 2,10 %
Sprzedaż detaliczna bez aut m/m 0,70 % 2020-09-16 1,90 % 2020-08-14 U.S. Census Bureau 0,70 % 1,90 %
Produkcja przemysłowa r/r -7,70 % 2020-09-15 -8,20 % 2020-08-14 Federal Reserve -8,20 % -7,70 %
Produkcja przemysłowa m/m 0,40 % 2020-09-15 3,00 % 2020-08-14 Federal Reserve 0,40 % 3,00 %
Inflacja r/r 1,30 % 2020-09-11 1,00 % 2020-08-12 Bureau of Labor Statistics 1,00 % 1,30 %
Inflacja m/m 0,40 % 2020-09-11 0,60 % 2020-08-12 Bureau of Labor Statistics 0,40 % 0,60 %
Inflacja bazowa m/m 0,40 % 2020-09-11 0,60 % 2020-08-12 Bureau of Labor Statistics 0,40 % 0,60 %
Inflacja bazowa r/r 1,70 % 2020-09-11 1,60 % 2020-08-12 Bureau of Labor Statistics 1,60 % 1,70 %
Zapasy firm r/r -5,60 % 2020-09-10 -5,60 % 2020-08-07 U.S. Census Bureau -5,60 % -5,60 %
Inflacja bazowa cen produkcji sprzedanej m/m 0,40 % 2020-09-10 0,50 % 2020-08-11 Bureau of Labor Statistics 0,40 % 0,50 %
Inflacja cen produkcji sprzedanej m/m 0,30 % 2020-09-10 0,60 % 2020-08-11 Bureau of Labor Statistics 0,30 % 0,60 %
Inflacja cen produkcji sprzedanej r/r -0,20 % 2020-09-10 -0,40 % 2020-08-11 Bureau of Labor Statistics -0,40 % -0,20 %
Inflacja bazowa cen produkcji sprzedanej r/r 0,60 % 2020-09-10 0,30 % 2020-08-11 Bureau of Labor Statistics 0,30 % 0,60 %
Zapasy firm m/m -0,30 % 2020-09-10 -1,40 % 2020-08-07 U.S. Census Bureau -1,40 % -0,30 %
Stopa bezrobocia 8,40 % 2020-09-04 10,20 % 2020-08-07 Bureau of Labor Statistics 8,40 % 10,20 %