Makroekonomia

Wskaźnik Wartość Data Poprzednia wartość Data Źródło Wartość minimalna Wartość maksymalna
Inflacja r/r 4,40 % 2020-02-14 3,40 % 2020-01-15 GUS 1,20 % 4,40 %
Wynagrodzenia przeciętne kwartalne 5 198,58 PLN 2020-02-12 4 931,59 PLN 2019-11-18 ZUS 4 931,59 PLN 5 198,58 PLN
Stopa referencyjna NBP 1,50 % 2020-02-05 1,50 % 2020-01-08 NBP 1,50 % 1,50 %
Stopa lombardowa NBP 2,50 % 2020-02-05 2,50 % 2020-01-08 NBP 2,50 % 2,50 %
Stopa redyskontowa NBP 1,75 % 2020-02-05 1,75 % 2020-01-08 NBP 1,75 % 1,75 %
Stopa depozytowa 0,50 % 2020-02-05 0,50 % 2020-01-08 NBP 0,50 % 0,50 %
Rejestracja aut r/r -14,10 % 2020-02-05 15,70 % 2020-01-03 PZPM -15,20 % 29,30 %
Rejestracja aut 39 471,00 szt. 2020-02-05 52 499,00 szt. 2020-01-03 PZPM 35 325,00 szt. 52 499,00 szt.
Rejestracja aut m/m -24,80 % 2020-02-05 15,70 % 2020-01-03 PZPM -26,60 % 32,80 %
Stopa bezrobocia 5,20 % 2020-01-27 5,10 % 2019-12-23 GUS 5,00 % 6,10 %
Bilans obrotów bieżących 1 457,00 mln EUR 2020-01-13 529,00 mln EUR 2019-12-16 NBP -1 386,00 mln EUR 2 316,00 mln EUR
ZUS Podstawa wymiaru składek 3 136,20 PLN 2020-01-02 2 859,00 PLN 2019-12-02 ZUS 2 859,00 PLN 3 136,20 PLN
Pengab 20,20 pkt 2019-11-27 26,50 pkt 2018-08-29 TNS Polska 20,20 pkt 20,20 pkt
Sprzedaż aut m/m -7,50 % 2019-05-09 -4,90 % 2019-03-05 PZPM -7,50 % -4,90 %
Wynagrodzenie minimalne 2 250,00 PLN 2019-01-02 2 100,00 PLN 2017-12-28 ZUS
Wskaźnik Klimatu Gospodarczego 102,44 pkt 2018-04-30 105,38 pkt 2018-02-26 Ipsos-Demoskop
Skłonność do zakupów 109,22 pkt 2018-04-30 109,25 pkt 2018-02-26 Ipsos-Demoskop
Wskaźnik Optymizmu Konsumentów 106,51 pkt 2018-04-30 107,70 pkt 2018-02-26 Ipsos-Demoskop
Odsetki ustawowe 5,00 % 2018-01-02 5,00 % 2016-01-01 Ministerstwo Finansów
Odsetki od zaległości podatkowych 7,00 % 2018-01-02 8,00 % 2016-01-01 Ministerstwo Finansów