Makroekonomia

Wskaźnik Wartość Data Poprzednia wartość Data Źródło Wartość minimalna Wartość maksymalna
Produkt Krajowy Brutto kw/kw 0,80 % 2019-08-30 0,80 % 2019-08-14 GUS 0,80 % 1,70 %
Produkt Krajowy Brutto r/r 4,20 % 2019-08-30 4,40 % 2019-08-14 GUS 4,20 % 5,70 %
Stopa bezrobocia 5,20 % 2019-08-26 5,30 % 2019-07-23 GUS 5,20 % 6,10 %
Sprzedaż detaliczna m/m 1,70 % 2019-08-22 1,50 % 2019-07-19 GUS -3,40 % 14,10 %
Sprzedaż detaliczna r/r 7,40 % 2019-08-22 5,30 % 2019-07-19 GUS 3,10 % 13,60 %
Produkcja budowlano-montażowa m/m 5,80 % 2019-08-21 9,30 % 2019-07-23 GUS 0,30 % 21,80 %
Produkcja budowlano-montażowa r/r 6,60 % 2019-08-21 -0,70 % 2019-07-23 GUS -0,70 % 27,20 %
ZUS Podstawa wymiaru składek 2 859,00 PLN 2019-08-01 2 859,00 PLN 2019-07-01 ZUS 2 665,80 PLN 2 859,00 PLN
Koniunktura w przemyśle 4,10 pkt 2019-07-24 9,90 pkt 2018-08-24 GUS 4,10 pkt 4,10 pkt
Koniunktura w budownictwie 6,20 pkt 2019-07-24 6,40 pkt 2018-08-24 GUS 6,20 pkt 6,20 pkt
Koniunktura w handlu 2,50 pkt 2019-07-24 10,70 pkt 2018-08-24 GUS 2,50 pkt 2,50 pkt
Sprzedaż aut m/m -7,50 % 2019-05-09 -4,90 % 2019-03-05 PZPM -7,50 % -4,90 %
Wynagrodzenie minimalne 2 250,00 PLN 2019-01-02 2 100,00 PLN 2017-12-28 ZUS 2 250,00 PLN 2 250,00 PLN
Wynagrodzenia przeciętne kwartalne 4 580,20 PLN 2018-11-16 4 255,59 PLN 2017-09-30 ZUS 4 580,20 PLN 4 580,20 PLN
Pengab 26,50 pkt 2018-08-29 30,70 pkt 2018-06-27 TNS Polska
Wskaźnik Optymizmu Konsumentów 106,51 pkt 2018-04-30 107,70 pkt 2018-02-26 Ipsos-Demoskop
Wskaźnik Klimatu Gospodarczego 102,44 pkt 2018-04-30 105,38 pkt 2018-02-26 Ipsos-Demoskop
Skłonność do zakupów 109,22 pkt 2018-04-30 109,25 pkt 2018-02-26 Ipsos-Demoskop
Odsetki ustawowe 5,00 % 2018-01-02 5,00 % 2016-01-01 Ministerstwo Finansów
Odsetki od zaległości podatkowych 7,00 % 2018-01-02 8,00 % 2016-01-01 Ministerstwo Finansów