Planowane oferty

   

POLWAX S.A. Emisja akcji serii E.

  • Dzień ustalenia prawa poboru 31 lipca 2019 roku
  • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia dwóch akcji serii E ( 1 : 2 )
  • Cena emisyjna 1,00  zł