Planowane oferty

 

  

Codeaddict S.A. Emisja akcji serii K.

  • Dzień ustalenia prawa poboru 20 lipca 2021 roku
  • Dwa prawa poboru upoważnią do objęcia jednej akcji serii D ( 2 : 1 )
  • Cena emisyjna 1,80 zł