Akcjonariat

Ampli SA w upadłości układowej

Ampli SA w upadłości układowej
artykuły elektryczne
APL
0,635 zł
0,05 zł
8,55%
Akcjonariusz Liczba akcji Udział [%]
Madura Waldemar 494 000 15,05
Kostyrzewski Artur 460 000 14,02