Akcjonariat

Orbis SA

Orbis SA
hotele i restauracje
ORB
 zł
 zł
%
Dla wybranego instrumentu brak aktualnych danych ze strumienia SIR Zamknij
Akcjonariusz Liczba akcji Udział [%]
Accor SA 24 276 415 52,68
Nationale-Nederlanden OFE 4 710 265 10,22
OFE Aviva Santander 4 605 000 9,99
MetLife OFE 2 919 000 6,34