Akcjonariat

Korporacja KGL SA

Korporacja KGL SA
chemikalia
KGL
16,40 zł 2020-10-23
16:12:10
0,40 zł
2,50%
Akcjonariusz Liczba akcji Udział [%]
Gromkowski, Krzysztof Stanisław 1 359 800 18,99
Strzelczak Ireneusz 1 359 800 18,99
Okulus Zbigniew 1 352 300 18,88
Skibiński Lech 1 352 300 18,88
Nationale-Nederlanden OFE 600 000 8,38
Korporacja KGL SA 6 824 0,10