Akcjonariat

Quercus TFI SA

Quercus TFI SA
zarządzanie aktywami
QRS
4,19 zł 2021-01-22
17:00:00
-0,18 zł
-4,12%
Akcjonariusz Liczba akcji Udział [%]
Głowacki Jakub 12 722 654 22,21
Buczek Sebastian 10 991 615 19,19
Q1 FIZ 5 900 000 10,30
Nationale-Nederlanden OFE 5 200 000 9,08