Akcjonariat

Quercus TFI SA

Quercus TFI SA
zarządzanie aktywami
QRS
3,70 zł 2020-07-02
17:01:40
0,41 zł
12,46%
Akcjonariusz Liczba akcji Udział [%]
Głowacki Jakub 12 722 654 22,21
Buczek Sebastian 10 991 615 19,19
Q1 FIZ 5 900 000 10,30
Nationale-Nederlanden OFE 5 200 000 9,08