Akcjonariat

Quercus TFI SA

Quercus TFI SA
zarządzanie aktywami
QRS
5,12 zł 2021-04-22
12:21:44
0,14 zł
2,81%
Akcjonariusz Liczba akcji Udział [%]
Głowacki Jakub 12 722 654 22,21
Buczek Sebastian 10 991 615 19,19
Q1 FIZ 5 900 000 10,30
Nationale-Nederlanden OFE 5 200 000 9,08