Akcjonariat

GPW SA

GPW SA
giełdy i biura maklerskie
GPW
41,65 zł 2019-04-18
17:00:00
0,00 zł
0,00%
Akcjonariusz Liczba akcji Udział [%]
Skarb Państwa 14 688 470 34,99