Akcjonariat

Marka SA w restrukturyzacji

Marka SA w restrukturyzacji
pośrednictwo finansowe
MRK
0,50 zł
0,00 zł
0,00%
Akcjonariusz Liczba akcji Udział [%]
Kowalczyk Dariusz 1 089 657 27,02
Kruszewska Justyna 484 699 12,02
Asdex sp. z o.o. 481 079 11,93
Konopka Jarosław 463 800 11,00
Kruszewska Franciszka 359 719 8,92
Jaszczuk Krzysztof 290 024 7,19
Grabowski Krzysztof 271 600 6,73
Bołtuć Piotr 244 560 6,07
Matys Leszek 178 962 4,00