Akcjonariat

GetBack SA w restrukturyzacji

GetBack SA w restrukturyzacji
wierzytelności
GBK
3,75 zł
0,00 zł
0,00%
application/pdf zawieszona
Akcjonariusz Liczba akcji Udział [%]
DNLD Holdings S.a.r.l. 60 070 558 60,07