Dane podstawowe spółki

ZPUE SA

ZPUE SA
urządzenia elektryczne
PUE
188,00 zł
0,00 zł
0,00%
Ulica ul. Jędrzejowska 79c
Kod pocztowy 29-100
Miasto Włoszczowa
Telefon +48 41 3881000
Fax +48 41 3881001
E-mail office@zpue.pl
WWW www.zpue.pl
Profil spółki Grupa skupia spółki działające w sektorze elektroenergetycznym. Kluczowym asortymentem są rozdzielnice średniego i niskiego napięcia, będące elementem wyposażenia stacji transformatorowych oraz kontenerowe stacji transformatorowych. Pozostałe produkowane przez Grupę wyroby to: słupowe stacje transformatorowe, aparatura łączeniowa średnich napięć, konstrukcje do budowy linii napowietrznych. Firma zajmuję się również handlem urządzeniami i materiałami do budowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych (transformatory oraz aparatura elektryczna).