Boryszew SA

Boryszew SA
hutnictwo metali nieżelaznych
BRS
3,50 zł 2020-08-13
17:00:00
0,03 zł
0,86%
application/pdf niedoważaj
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 840 000 000
Free float [%] 24,77
Liczba akcji 240 000 000
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,62
Notowania
Kurs odniesienia 3,47
Kurs otwarcia 3,47
Min 3,47
Max 3,50
Wolumen obrotu 9 050
Wartość obrotu 31 491,55
Roczny zakres zmian min
Roczny zakres zmian max
Średni kurs 10 dni
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
sWIG80TR 1,50
WIG 0,10
WIG-Poland 0,10
sWIG80 1,50
WIG-ESG 0,10
InvestorMS 0,40